Vijesti
Svijet
Ukrajina mora isplatiti Rusiji tri milijarde dolara i kamatu
30.03.2017. 12:00
Izvor: klix.ba
Ukrajina mora isplatiti Rusiji tri milijarde dolara i kamatu
Visoki sud u Londonu, nakon razmatranja tužbe Rusije o dugu Ukrajine, odlučio je da Kijev mora da isplati Moskvi nominalnu vrijednost euroobveznica u iznosu od tri milijarde dolara, kao i odgovarajući iznos kamate.
Sud je uvidio nedostatak argumenata za pobijanje navoda o postojanju duga u euroobveznicama, nakon čega je zaključio da nema potrebe za razmatranjem argumenata koje je navela odbrana tokom suđenja.
U odluci suda navedeno je da, budući da je riječ o uslovu da se ispuni obaveza prema instrumentu duga, tužena strana nema argumente koji bi se mogli razmatrati na sudu u korist nepriznavanja važenja ovog zahtjeva.
Na taj način je, prema mišljenju Ministarstva finansija Rusije, Sud donio konačnu odluku koja obvezuje Ukrajinu da isplati dug Rusiji u evroobveznicama u cijelosti.
Ministarstvo finansija Rusije je u februaru 2016. godine podnijelo tužbu protiv Ukrajine Visokom sudu u Londonu. Tužba se odnosi na neplaćanje duga od tri milijarde dolara u euroobveznicama.
Ranije je Golosejevski okružni sud u Kijevu zabranio ukrajinskim vlastima da isplaćuju Rusiji dug od tri milijarde dolara, pa je Ukrajina 18. decembra 2015. godine uvela moratorijum na isplatu duga Rusiji.
Međutim, u martu 2016. godine, poslanici ukrajinske Vrhovne rade otkazali su konačni datum prestanka moratorijuma na plaćanje spoljnog duga.
Dug Kijeva prema Moskvi rezultat je sporazuma koji su 2013. godine zaključili predsjednik Rusije Vladimir Putin i bivši predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič.
Moskva je pristala da Kijevu da zajam od 15 milijardi dolara kupovinom ukrajinskih vrijednosnih papira, navodi list "Izvestija".
Od tog iznosa Rusija je uspjela da izdvoji tri milijarde dolara na račun Fonda nacionalnog blagostanja.