Vesti
Društvo i ekonomija
Kopovi Kostolac jedan od prioriteta razvoja
16.04.2013. 20:00
Izvor: Mondo
Kopovi Kostolac jedan od prioriteta razvoja
Ministarka energetike Zorana Mihajlović tvrdi da je modernizacija termoelektrane i kopova Kostolac jedan od prioriteta u enegetici Srbije.
On je dodala da su završeni svi poslovi u resornim ministarstvima neophodni za drugu fazu revitalizacije u Kostolcu.
Ono što je bilo do ministarstava energetike i finansija, vezano za modernizaciju TE-KO Kostolac, i obezbeđenje neophodnih garancija za drugu fazu, to je završeno, rekla je ministarka i naglasila da resorno ministarstvo podržava taj projekat.
Mihajlović je od svih poslova koji su se realizovali prethodnih godina u elektroenergetskom sektoru, posebno izdvojila modernizaciju koja se odvijala u termoelektranama u Kostolcu.
Na obeležavanju desetogodišnjice preduzeća za rekultivaciju i ozelenjavanje zemljišta (RIO) Kostolac Mihajlović je rekla da je ta kompanija primer za ekološku odgovornost, ali i za eko biznis.
Ona je istakla da su sanacije deponija, otvaranje reciklažnih centara i očuvanje zdrave životne sredine prioritet ove vlade i dodala da su pred Srbijom veliki izazovi u toj oblasti.
Direktorka RIO Kostoac Nataša Savić objasnila je da se to preduzeće bavi rekultivacijom zemljišta u okviru TE-KO Kostolac i navela da je to preduzeće za sada saniralo 2000 hektara zemljišta, pošumila površinu od 66 hektara devastiranog zemljišta sa 82 hiljade sadnica, i da brine o ukupno 800 hektara šuma na području opštine Kostolac.
Ona je rekla da se na nekadašnjem kopu Drmno trenutno radi na zasadu 15 hektara vinograda a da je od 2009. godine zasađeno oko 2.500 čokota loze.
Procenjena vrednost proizvodnje grožđa sa te površine od 2016. do 2028. godine iznosiće oko 200.000 evra godišnje, rekla je ministarka. To preduzeće godinama radi na ekološkoj sanaciji pepelišta kopa Ćirikovac u kostolačkom ugljanom basenu koji podrazumeva oblaganje površine pepelišta biomasom da bi se sprečila erozija deponije.
Na tom zemljištu se uzgajaju različite poljoprivredne kulture, uljarice za proizvodnju biodizela, lan za industrijsku upotrebu, lucerka za stočnu hranu i slične kulture.