Korisnička podrška
Kako telefonirati
Da biste bili u mogućnosti da koristite BalkaniYUm telefonski servis potreban vam je bar jedan registrovani telefonski broj kao i dovoljan broj kredita. Za ovaj korak nije potrebna nikakva promena u smislu važeće lokalne ili long distance kompanije.

 • Iz liste pristupnih brojeva odaberite pristupni broj BalkaniYUm telefonskog servisa koji vam geografski najviše odgovara.

 • Pozivanjem odabranog pristupnog broja sa vašeg kućnog ili bilo kog drugog telefona ulazite u meni BalkaniYUm telefonskog servisa kao kad biste koristili neku od telefonskih kartica

 • Ukoliko broj telefona sa koga zovete nije registrovan u našem sistemu, automat će vam tražiti da unesete svoj PIN kod (koji će vam biti dodeljen pri registraciji broja)

 • Posle poziva pristupnog broja i ulaska u BalkaniYUm telefonski meni unestite broj koji želite da pozovete

PRIMER POZIVANJA BROJA U SRBIJI, AKO SE NALAZITE U KANADI

Pretplatili ste se na BalkaniYUm telefonski servis, i želite da pozovete broj u Kragujevcu, Srbija (034) 122-334. Vi se nalazite u Ontario, Canada.

 • Iz liste pristupnih brojeva odaberete pristupni broj BalkaniYUm telefonskog servisa koji vam je geografski najbliži, u ovom primeru to je pristupni broj u Ontario, Canada.

 • Pozivanjem odabranog pristupnog broja sa vašeg kućnog ili bilo kog drugog telefona ulazite u meni BalkaniYUm telefonskog servisa. Poziv na naš pristupni broj vam tarifira vaša telekom kompanija prema ugovoru odnosno planu koji imate sa njima.

 • Ako broj telefona niste registrovali, ili zovete sa nekog broja telefona koji ne želite da ima automatski pristup vašem kreditu, automat će vam prvo tražiti da unesete vaš PIN broj

 • Ako ste broj telefona sa kojeg pozivate pristupni broj već registrovali, ili uspešno uneli PIN ako je to traženo od vas, automat će vam saopštiti koliko kredita je preostalo na vašem računu, i zatražiti od vas da odaberete broj koji želite da pozovete

 • Brojeve unosite u internacionalnom formatu:
  - Prefiks 011
  - pozivni broj države koju zovete, u ovom primeru za Srbiju to je 381
  - pozivni broj mesta koje zovete bez početne nule, u ovom primeru za Kragujevac to je 34
  - i na kraju broj telefona, u ovom primeru to je broj 122334

 • Nakon biranja broja, potrebno je da na vašem telefonskom aparatu pritisnete taster taraba - #, ili sačekate nekoliko sekundi

 • Kompletan broj koji pozivate je: 011 381 34 122 334 #
  Obratite pažnju da nakon biranja broja automat vam saopštava koliko minuta imate na raspolaganju za poziv, i veza potom biva uspostavljena. Samo ako čujete ovo saopštenje automata znate da ste poziv uspešno obavili preko BalkaniYUm telefonskog servisa