Slobodno vreme
Zdravlje
Tim za antibiotike formiran u Kliničkom centru
25.04.2016. 12:30
Izvor: Mondo
Tim za antibiotike formiran u Kliničkom centru
Klinički centar Srbije saopštio je da se aktivno se priključio nacionalnoj Kampanji za racionalnu upotrebu antibiotika.
Kampanju vodi Ministarstvo zdravlja u cilju očuvanja efikasnosti antibiotika, smanjenja antimikrobne rezistencije, sprečavanja neželjenog produženja trajanja bolesti, smanjenja rizika od smrtnog ishoda i ukupnih zdravstvenih troškova za lečenje.

Prve konkretne mere i niz aktivnosti Kliničkog centra Srbije pokrenuti su u Urgentnom centru, s obzirom da se u toj ustanovi leči najveći broj kritično obolelih pacijenata u Srbiji.

Zbog prirode osnovne bolesti i oslabljenog imunog sistema kod ovih pacijenata neophodna je pravovremena primena odgovarajuće antibiotske terapije.

U Urgentnom centru, u decembru 2015. godine, formiran je multidisciplinarni Tim za kontrolu upotrebe antibiotika koji čine anesteziolog, infektolog, mikrobiolog, epidemiolog, farmaceut.

Ovaj tim se sastaje dva puta nedeljno i konzilijarno razmatra antibiotsku terapiju kritično obolelih pacijenta.

Analizira se svaki pacijent i insistira na individualnom terapijskom pristupu, a na osnovu multidisciplinarne analize članova tima.

Osim toga, u Urgentnom centru je pojačan epidemiološki nadzor, kvalitet uzorkovanja materijala za mikrobiološku analizu je podignut na viši nivo, čime se direktno utiče i na dobijanje validnih mikrobiolških rezultata, ističe se u saopštenju.

KCS planira uvođenje protokola adekvatne antibiotske profilakse i vodiča dobre prakse u terapiji infekcija, čime će se upotpuniti i unaprediti program aktivnosti protiv rastuće otpornosti bakterija na antibiotike, kaže se u saopštenju.