Vesti
Društvo i ekonomija
Borba protiv diskriminacije
14.06.2013. 20:00
Izvor: RTS
Borba protiv diskriminacije
Država će preduzeti sve neophodne korake u birbi protiv diskrimnacije, poručio direktor policije Milorad Veljović na seminaru posvećenom borbi protiv tog društvenog problema. Srbija u zaštiti ljudskih prava preduzela "mnoge korake", što je zapaženo u Evropskoj uniji, istakao šef političkog odeljenja Delegacije EU u Srbiji Luka Bjankoni.
Na seminaru protiv diskrimiacije direktor policije Milorad Veljović je rekao da su policajci dužni su da u vršenju dužnosti sve građane tretiraju jednako, isitakavši da će u narednom periodu biće preduzeto više aktivnosti protiv tog društvenog porblema.
Veljović je u Skupštini Srbije otvorio seminar pod nazivom "Ministarstvo unutrašnjih poslova u prevenciji i borbi protiv diskriminacije".
"Ovaj seminar označava početak niza aktivnosti koje će biti preduzete u cilju suzbijanja diskriminacije", rekao je Veljović učesnicima na otvaranju seminara.
Šef političkog odeljenja Delegacije EU u Srbiji Luka Bjankoni kazao je da je Srbija u zaštiti ljudskih prava preduzela "mnoge korake", što je zapaženo u Evropskoj uniji.
"Ne samo u Srbiji nego i u Evropi, diskriminatorski zločini često nisu pravilno procesuirani jer nadležni organi imaju teškoće da ih prepoznaju", rekao je Bjankoni i dodao da je diskriminatorsku nameru teško dokazati na sudu.
Prema njegovim rečima, u Srbiji i dalje predstavlja opasnost nasilje "takozvanih navijačkih grupa", zbog čega će održavanje "Parade ponosa" ove godine predstavljati "test za državu".
Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović istakla je da je u okviru projekta za suzbijanje diskriminacije, koji je finansiran sredstvima iz pretpristupnih fondova Evropske unije, organizovana obuka ne samo policije, nego i sudija i tužilaca.
Prema rečima predsednika Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine Meha Omerovića, u Srbiji su najviše diskriminisani Romi, siromašni građani, žene, invalidi i pripadnici seksualnih manjina.
On je dodao da sprovođenje mnogih zakona protiv diskriminacije zavisi od podzakonskih akata, koje,, međutim, nadležni ministri ne donose, iako za to imaju određen rok.
Rukovodilac projekta Đanfranko D'Eramo rekao je da teme ovog seminara "daju predstavu" o napretku koji su ostvarile institucije u Srbiji u oblasti zaštite ljudskih prava.