Vesti
Društvo i ekonomija
Vlada Srbije usvojila rebalans budžeta
25.06.2013. 20:00
Izvor: Akter
Vlada Srbije usvojila rebalans budžeta
Vlada Srbije jednoglasno usvojila Predlog rebalansa budžeta kojim se predviđa ušteda od oko 36 milijardi dinara
Predlog rebalansa budžeta usvojen je kao deo sveobuhvatnih ekonomskih reformi koje će se simultano sprovoditi, a koje podrazumevaju stabilizaciju državnog budžeta, reformu javnog sektora i unapređenje poslovne klime, navodi sae u saopštenju sa sednice Vlade.
Usvojene su i izmene Zakona o budžetskom sistemu, čime će biti stvoren osnov za dodatne uštede i bolju kontrolu trošenja novca kroz uvođenje centralnog registra zaposlenih u javnom sektoru. Vlada je usvojila i Akcioni plan okončanja restrukturiranja bivših društvenih preduzeća. On predviđa da se u narednih godinu dana pronađe rešenje za 179 preduzeća koja su već više od 10 godina u statusu restrukturiranja, a koja prema procenama Svetske banke državi prave troškove od 750 miliona evra.
Na sednici je usvojen i Nacrt zakona o preuzimanju obaveza JP Putevi Srbije prema putarskim preduzećima i njihovog predtvaranja u javni dug u iznosu od 1,3 milijardi dinara.
Usvojeni predlozi rebalansa budžeta i zakona biće odmah upućeni u Skupštinu Srbije.