Vesti
Društvo i ekonomija
Podrška Svetske banke reformi državnih preduzeća i izgradnji Koridora 10
27.10.2016. 20:00
Izvor: Beta
Podrška Svetske banke reformi državnih preduzeća i izgradnji Koridora 10
Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je dva projekta za Srbiju u vrednosti 124,9 miliona evra, saopštila je danas ta banka.
Prvi projekat je zajam za razvoj od 89,8 miliona evra, koji ide u budžet kao podrška smanjenju uloge države u komercijalnim preduzećima i stvaranju uslova za otvaranje boljih radnih mesta.
Drugi projekat je, kako navode, investicioni u iznosu od 35 miliona evra koji treba bolje da poveže Srbiju sa regionom i da poveća mobilnost roba, usluga i ljudi kroz završetak izgradnje autoputa na Koridoru 10.
U saopštenju navode da Drugi razvojni zajam za reformu državnih preduzeća (Drugi SOE DPL) predstavlja nastavak podrške Srbiji za reformu državnih komercijalnih preduzeća.
"Njegov cilj je da je da smanji udeo države u proizvodnji roba i usluga i da smanji direktne i indirektne subvencije preduzećima u realnom sektoru i time da poboljša uslove za investicije", navodi se u saopštenju.
Kako je precizirano, zajam će podržati i bolje rezultate, upravljanje i rukovođenje državnim preduzećima kao i rešavanje kratkoročnih socijalnih i radnih posledica restrukturiranja i rešavanja pitanja raspolaganja imovinom.
Ovaj projekat podržava konkretne mere u ubrzavanju procesa restrukturiranja i konačnog rešenja za preduzeća u portfoliju Agencije za privatizaciju i jednog broja društvenih komercijalnih preduzeća, bolje upravljanje i izradu zakona i propisa koji regulišu rad tih preduzeća kao i kontrolu i veću transparentnost u njihovom radu, i socijalne i radne posledice reformi ovih preduzeća.
"Zahvaljujući dijalogu sa vladom i preduzetim reformama tokom pripreme ovog projekta, visoki troškovi ovih preduzeća koji su iscrpljivali privredu i koje su pokrivali poreski obveznici progresivno su smanjeni", izjavio je šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Toni Verhejen.
Dodao je da rešavanje pitanja komercijalnih državnih i društvenih preduzeća i dalje ostaje kritičan faktor uspešne privredne politike vlade i veće privredne efikasnosti.
"Rešavanje ovih problema ostaviće više državnih para za druge stvari, smanjiće gubitke u privredi i ostaviće više prostora za podršku razvoju preduzetništva, inovacija i otvaranja radnih mesta za mlade", rekao je on
Svetska banka navodi i da će projekat dodatnog finansiranja autoputa na Koridoru 10 pomoći Srbiji da bolje iskoristi svoj geografski položaj u srcu Balkana duž pan-evropskog Koridora 10.
Objašnjeno je da će izgradnja preostalih delova autoputa doneti Srbiji više tranzitnog saobraća što će pomoći srpskoj privredi.
Uz to će, kako se dodaje, finansirati i nabavku dodatne opreme koja pomaže veću sigurnost u saobraćaju i izradu baze podataka o saobraćajnim nesrećama.
Sredstva će se koristiti za otklanjanje posledica katastrofalnih poplava koje su pogodile Srbiju 2014. godine, uklanjanje neeksplodiranih naprava nađenih prilikom izgradnje autoputa, kao i iskopavanja i zaštitu arheoloških nalazišta.
Projekat će podržati sveobuhvatne reforme i inovacije u putnoj privredi koje su ministarstvo za saobraćaj i nadležne institucije navele kao prioritet.
"Podrška ovim organima će voditi ka pružanju usluga na efikasniji i efektniji način", izjavila je vođa projekta u Svetskoj banci Svetlana Vukanović.
Prema njenim rečima, završetak Koridora 10, koji je deo evropske mreže koridora EU TEN-T i bolje usluge treba da budu osnova za bolju regionalnu povezanost i integraciju, za veću trgovinu i za ukupan ekonomski razvoj.