Vesti
Društvo i ekonomija
POPUST ZA SVOJE: Kažnjena EPS Distribucija
23.12.2016. 20:00
Izvor: Mondo
POPUST ZA SVOJE: Kažnjena EPS Distribucija
Komisija za zaštitu konkurencije danas je objavila da je utvrdila da je EPS Distribucija, kao jedini operator na tržištu distribucije električne energije Srbije, zloupotrebila dominantan položaj. EPS: Nije fer, ali...
To preduzeće je dužno da izjednači uslove poslovanja na tržištu.
Komisija je utvrdila da je EPS Distribucija svoj dominantan položaj zloupotrebila tako što je pojedine komercijalne snabdevače električnom energijom, a posebno EPS Snabdevanje, stavilo u povoljniji položaj u odnosu na druge konkurente.
Takvo ponašanje je, kako je obrazložila Komisija, između ostalog i posledica netransparentne poslovne politike EPS Distribucije.
EPS Distribucija je prilikom ugovaranja pristupa sistemu za distribuciju električne energije nametala obavezu deponovanja sredstava obezbeđenja svim komercijalnim snabdevačima, osim EPS Snabdevanju. Istovremeno, EPS Distribucija je pravila razliku u utvrđivanju iznosa sredstava obezbeđenja, jer je za neke korisnike sistema iznos računat na bazi mesečne, a za druge na bazi tromesečne vrednosti pružene usluge.
"Gotovo svi komercijalni snabdevači električnom energijom mogli su da deponuju sredstava obezbeđenja samo u jednoj poslovnoj banci, po izboru EPS Distribucije. EPS Snabdevanje imalo je, u kraćem vremenskom periodu, značajno duži rok za plaćanje dospelih obaveza, u odnosu na sve ostale komercijalne snabdevače", navela je Komisija.
Posledica takvog postupanja EPS Distribucije je, kako je istaknuto, povećanje cene električne energije kojom komercijalni snabdevači snabdevaju krajnje potrošače.
EPS: NIJE FER ALI SE NEĆEMO ŽALITI
Povodom rešenja Komisije za zaštitu konkurencije, Operator distributivnog sistema „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd naglašava da u svom poslovanju postupa isključivo u skladu sa zakonima Republike Srbije, štiteći interese kako građana, tako i privrede Republike Srbije.
Upravo u cilju izjednačavanja uslova za pristup distributivnom sistemu svih korisnika sistema, EPS Distribucija je još 27.07.2016. godine uputila dopis JP Elektroprivreda Srbije, kao snabdevaču, da zaključi ugovor o pristupu sistemu, koji je JP EPS i potpisao.
Pet dana nakon toga, 02.08.2016. godine, Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je postupak ispitivanja povrede konkurencije protiv „EPS Distribucija“.
Apsolutno je netačan navod Komisije da „sve navedene radnje za posledicu imaju povećanje cene koštanja električne energije kojom komercijalni snabdevači snabdevaju krajnje potrošače“.
Naprotiv, u slučaju da je EPS Distribucija raskinula postojeće ugovore sa EPS Snabdevanjem, posledice bi bile da bi skoro svi korisnici budžeta, dakle bolnice, porodilišta, škole, vrtići, u skladu sa zakonom, bili prebačeni u režim rezervnog snabdevanja, što bi u praksi značilo da bi plaćali oko 50% skuplju električnu energiju.
EPS Distribucija nikada neće biti u službi bilo čijih tajkunskih interesa, već će uvek i isključivo raditi u službi interesa svoje države.