Vremenska prognoza za
Vremenska prognoza za Paris
SREDA, 18.01.2017
 • Najviša dnevna temp.
 • 1ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • -4ºC

 • Sunny and chilly
 • Brzina vetra 4km/h
 • Izlazak sunca u 08:36h
 • Zalazak sunca u 17:28h
čETVRTAK, 19.01.2017
 • Najviša dnevna temp.
 • 3ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • -5ºC

 • Sunny, but chilly
 • Brzina vetra 3km/h
 • Izlazak sunca u 08:35h
 • Zalazak sunca u 17:29h
PETAK, 20.01.2017
 • Najviša dnevna temp.
 • 3ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • -6ºC

 • Partly sunny and chilly
 • Brzina vetra 2km/h
 • Izlazak sunca u 08:34h
 • Zalazak sunca u 17:31h