Vremenska prognoza za
Vremenska prognoza za Paris
UTORAK, 10.12.2019
 • Najviša dnevna temp.
 • 8ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 6ºC

 • Times of clouds and sun
 • Brzina vetra 3km/h
 • Izlazak sunca u 08:34h
 • Zalazak sunca u 16:54h
SREDA, 11.12.2019
 • Najviša dnevna temp.
 • 8ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 2ºC

 • Times of sun and clouds
 • Brzina vetra 3km/h
 • Izlazak sunca u 08:35h
 • Zalazak sunca u 16:54h
čETVRTAK, 12.12.2019
 • Najviša dnevna temp.
 • 7ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 6ºC

 • Cloudy; afternoon rain, windy
 • Brzina vetra 5km/h
 • Izlazak sunca u 08:36h
 • Zalazak sunca u 16:54h