Vremenska prognoza za
Vremenska prognoza za Paris
SREDA, 20.02.2019
 • Najviša dnevna temp.
 • 14ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 4ºC

 • Sun and clouds
 • Brzina vetra 1km/h
 • Izlazak sunca u 07:49h
 • Zalazak sunca u 18:21h
čETVRTAK, 21.02.2019
 • Najviša dnevna temp.
 • 16ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 4ºC

 • Areas of fog, then sun; mild
 • Brzina vetra 1km/h
 • Izlazak sunca u 07:47h
 • Zalazak sunca u 18:23h
PETAK, 22.02.2019
 • Najviša dnevna temp.
 • 17ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 6ºC

 • Areas of fog, then sun; mild
 • Brzina vetra 1km/h
 • Izlazak sunca u 07:45h
 • Zalazak sunca u 18:24h