Vremenska prognoza za
Vremenska prognoza za Paris
SREDA, 23.10.2019
 • Najviša dnevna temp.
 • 17ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 13ºC

 • Mostly cloudy
 • Brzina vetra 2km/h
 • Izlazak sunca u 08:24h
 • Zalazak sunca u 18:45h
čETVRTAK, 24.10.2019
 • Najviša dnevna temp.
 • 18ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 9ºC

 • A passing afternoon shower
 • Brzina vetra 3km/h
 • Izlazak sunca u 08:26h
 • Zalazak sunca u 18:43h
PETAK, 25.10.2019
 • Najviša dnevna temp.
 • 18ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 10ºC

 • Pleasant with some sun
 • Brzina vetra 3km/h
 • Izlazak sunca u 08:27h
 • Zalazak sunca u 18:41h