Vremenska prognoza za
Vremenska prognoza za Paris
PONEDELJAK, 26.08.2019
 • Najviša dnevna temp.
 • 32ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 18ºC

 • Partly sunny; very warm
 • Brzina vetra 1km/h
 • Izlazak sunca u 07:01h
 • Zalazak sunca u 20:42h
UTORAK, 27.08.2019
 • Najviša dnevna temp.
 • 33ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 19ºC

 • Partly sunny; hot
 • Brzina vetra 1km/h
 • Izlazak sunca u 07:03h
 • Zalazak sunca u 20:40h
SREDA, 28.08.2019
 • Najviša dnevna temp.
 • 31ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 17ºC

 • A thunderstorm in spots
 • Brzina vetra 2km/h
 • Izlazak sunca u 07:04h
 • Zalazak sunca u 20:38h