Vremenska prognoza za
Vremenska prognoza za Chicago
čETVRTAK, 21.09.2017
 • Najviša dnevna temp.
 • 33ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 22ºC

 • Sunshine and patchy clouds
 • Brzina vetra 3km/h
 • Izlazak sunca u 06:38h
 • Zalazak sunca u 18:47h
PETAK, 22.09.2017
 • Najviša dnevna temp.
 • 33ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 21ºC

 • Mostly sunny
 • Brzina vetra 3km/h
 • Izlazak sunca u 06:40h
 • Zalazak sunca u 18:46h
SUBOTA, 23.09.2017
 • Najviša dnevna temp.
 • 33ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 20ºC

 • Mostly sunny
 • Brzina vetra 2km/h
 • Izlazak sunca u 06:41h
 • Zalazak sunca u 18:44h