Vremenska prognoza za
Vremenska prognoza za Vancouver
SREDA, 29.01.2020
 • Najviša dnevna temp.
 • 9ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 3ºC

 • Rain and drizzle
 • Brzina vetra 4km/h
 • Izlazak sunca u 07:47h
 • Zalazak sunca u 17:04h
čETVRTAK, 30.01.2020
 • Najviša dnevna temp.
 • 8ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 5ºC

 • Cloudy, rain
 • Brzina vetra 3km/h
 • Izlazak sunca u 07:46h
 • Zalazak sunca u 17:05h
PETAK, 31.01.2020
 • Najviša dnevna temp.
 • 11ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 8ºC

 • Rain; breezy in the afternoon
 • Brzina vetra 4km/h
 • Izlazak sunca u 07:44h
 • Zalazak sunca u 17:07h