Vremenska prognoza za
Vremenska prognoza za Toronto
čETVRTAK, 21.09.2017
 • Najviša dnevna temp.
 • 26ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 15ºC

 • Sunny, nice and warm
 • Brzina vetra 2km/h
 • Izlazak sunca u 07:05h
 • Zalazak sunca u 19:15h
PETAK, 22.09.2017
 • Najviša dnevna temp.
 • 27ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 15ºC

 • Mostly sunny and pleasant
 • Brzina vetra 2km/h
 • Izlazak sunca u 07:06h
 • Zalazak sunca u 19:13h
SUBOTA, 23.09.2017
 • Najviša dnevna temp.
 • 29ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 17ºC

 • Plenty of sunshine
 • Brzina vetra 2km/h
 • Izlazak sunca u 07:08h
 • Zalazak sunca u 19:11h