Vremenska prognoza za
Vremenska prognoza za Banja Luka
UTORAK, 30.05.2017
 • Najviša dnevna temp.
 • 29ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 16ºC

 • Plenty of sunshine
 • Brzina vetra 1km/h
 • Izlazak sunca u 05:08h
 • Zalazak sunca u 20:30h
SREDA, 31.05.2017
 • Najviša dnevna temp.
 • 31ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 16ºC

 • Partly sunny
 • Brzina vetra 2km/h
 • Izlazak sunca u 05:07h
 • Zalazak sunca u 20:31h
čETVRTAK, 01.06.2017
 • Najviša dnevna temp.
 • 30ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 15ºC

 • Partly sunny with a t-storm
 • Brzina vetra 2km/h
 • Izlazak sunca u 05:07h
 • Zalazak sunca u 20:32h