Vremenska prognoza za
Vremenska prognoza za Podgorica
UTORAK, 30.05.2017
 • Najviša dnevna temp.
 • 22ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 11ºC

 • Sunny and pleasant
 • Brzina vetra 1km/h
 • Izlazak sunca u 05:02h
 • Zalazak sunca u 20:16h
SREDA, 31.05.2017
 • Najviša dnevna temp.
 • 23ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 13ºC

 • Partly sunny
 • Brzina vetra 1km/h
 • Izlazak sunca u 05:02h
 • Zalazak sunca u 20:17h
čETVRTAK, 01.06.2017
 • Najviša dnevna temp.
 • 23ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 12ºC

 • Partly sunny with a t-storm
 • Brzina vetra 1km/h
 • Izlazak sunca u 05:01h
 • Zalazak sunca u 20:18h