Vremenska prognoza za
Vremenska prognoza za Prague
SREDA, 23.10.2019
 • Najviša dnevna temp.
 • 17ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 8ºC

 • Fog, then some sun
 • Brzina vetra 1km/h
 • Izlazak sunca u 07:38h
 • Zalazak sunca u 17:54h
čETVRTAK, 24.10.2019
 • Najviša dnevna temp.
 • 18ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 8ºC

 • Areas of fog, then sun; mild
 • Brzina vetra 1km/h
 • Izlazak sunca u 07:40h
 • Zalazak sunca u 17:52h
PETAK, 25.10.2019
 • Najviša dnevna temp.
 • 18ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 7ºC

 • Mild with clouds and sun
 • Brzina vetra 1km/h
 • Izlazak sunca u 07:42h
 • Zalazak sunca u 17:50h