Vremenska prognoza za
Vremenska prognoza za Vienna
UTORAK, 28.03.2017
 • Najviša dnevna temp.
 • 19ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 8ºC

 • Mild with plenty of sunshine
 • Brzina vetra 1km/h
 • Izlazak sunca u 06:37h
 • Zalazak sunca u 19:22h
SREDA, 29.03.2017
 • Najviša dnevna temp.
 • 21ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 10ºC

 • Mild with clouds and sun
 • Brzina vetra 3km/h
 • Izlazak sunca u 06:35h
 • Zalazak sunca u 19:24h
čETVRTAK, 30.03.2017
 • Najviša dnevna temp.
 • 19ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 7ºC

 • Mild with some sun returning
 • Brzina vetra 3km/h
 • Izlazak sunca u 06:33h
 • Zalazak sunca u 19:25h