Vremenska prognoza za
Vremenska prognoza za Zurich
UTORAK, 25.07.2017
 • Najviša dnevna temp.
 • 17ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 12ºC

 • Mostly cloudy, showers around
 • Brzina vetra 4km/h
 • Izlazak sunca u 05:57h
 • Zalazak sunca u 21:08h
SREDA, 26.07.2017
 • Najviša dnevna temp.
 • 18ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 11ºC

 • A couple of showers
 • Brzina vetra 3km/h
 • Izlazak sunca u 05:58h
 • Zalazak sunca u 21:06h
čETVRTAK, 27.07.2017
 • Najviša dnevna temp.
 • 23ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 14ºC

 • A couple of showers
 • Brzina vetra 2km/h
 • Izlazak sunca u 05:59h
 • Zalazak sunca u 21:05h