Vijesti
Društvo i ekonomija
Federalna preduzeća zabilježila gubitak od 115 miliona KM, najviše Aluminij
16.01.2020. 20:00
Izvor: Kilx.ba
Federalna preduzeća zabilježila gubitak od 115 miliona KM, najviše Aluminij
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici održanoj u Mostaru, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o advokaturi FBiH kojim se propisuje da tarifu donosi Federalno ministarstvo pravde, uz konsultacije sa Advokatskom komorom Federacije BiH, dok za advokate odbrane po službenoj dužnosti visinu nagrade za rad utvrđuje ovo federalno ministarstvo.
Osnovni razlog za izmjene ovog zakona je provođenje zaključka Doma naroda Parlamenta Federacije BiH kojim je Federalno ministarstvo pravde zaduženo da izmijeni tarife o nagradama i naknadama notara i advokata i, u roku od 30 dana, njihovu visinu prilagodi standardu i imovinskim prilikama građana Federacije BiH, umanjujući iznose tarifa u odgovarajućem postotku.
Danas je usvojeno nekoliko izvještaja o poslovanju preduzeća iz nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2018. godinu.
Ukupni gubitak privrednih društava iz oblasti industrije je lani iznosio 115 miliona i 343 KM. Negativan finansijski rezultat ostvarili su Konfekcija Borac d.d. Travnik 2,9 miliona KM, Aluminij d.d. Mostar 70,4 miliona KM, KTK Visoko d.d. Visoko 13, 1 miliona KM, ArcelorMittal Zenica d.o.o. 3, 3 miliona KM i Energoinvest d.d. Sarajevo 10,9 miliona KM
Privredna društva iz oblasti rudarstva u FBiH (rudnici u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i RMU Banovići d.d. Banovići) su pretprošlu godinu završili s proizvedenih 6.869.088 tona uglja, što je 96,23 posto u odnosu na 2017. godinu, odnosno 87,05 posto u odnosu na plan proizvodnje po energetskom bilansu za 2018. godinu.