Vijesti
Društvo i ekonomija
BiH još nije usvojila odluku o smanjenju potrošnje duhana
23.07.2020. 20:00
Izvor: avaz.ba
BiH još nije usvojila odluku o smanjenju potrošnje duhana
Naša država 2009. godine potpisala Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana. Upotreba duhana uzrokuje više od sedam miliona smrtnih slučajeva godišnje u cijelom svijetu. Ako se obrazac pušenja širom svijeta ne promijeni, više od osam miliona ljudi godišnje će umrijeti od bolesti povezanih s upotrebom duhana do 2030. godine. Bosna i Hercegovina se obavezala da će usvojiti i provesti zakonodavstvo za sprečavanje i smanjenje potrošnje duhana kada je zemlja 2009. godine potpisala Okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) o kontroli duhana (FCTC). Uprkos ovoj međunarodnoj obavezi, BiH još uvijek nije uskladila svoje zakone sa Konvencijom, navodi se u saopćenju Delegacije Evropske unije i Specijalnog predstavnika EU u našoj državi. - Gotovo 40 posto populacije u BiH su aktivni pušači. Upotreba duhana i izloženost duhanskom dimu uzrokuju teške zdravstvene učinke, ali imaju i ekonomske, ekološke i socijalne posljedice. Pitanje javnog zdravlja je posebno važno sada, u vrijeme pandemije COVID-19. Stoga svi moramo biti svjesni da duhan predstavlja ozbiljnu prijetnju zdravlju hiljada građana BiH.
Pozivamo bh. vlasti da hitno usvoje nove zakone u oblasti kontrole duhana i ispune dugogodišnju preporuku EU, a to je da “usvoje zakonodavstvo na svim nivoima o zabrani pušenja na javnim mjestima u skladu s pravnom stečevinom EU i ratifikuju protokol kojim će eliminisati nelegalnu trgovinu duhanom i započeti s provođenjem obje mjere - piše se u saopćenju.