Vijesti
Društvo i ekonomija
Broj zaposlenih u FBiH od 5. maja porastao za 5.538
05.06.2020. 20:00
Izvor: vijesti.ba
Broj zaposlenih u FBiH od 5. maja porastao za 5.538
Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 31.05.2020. godine po prebivalištu osiguranika iznosi 513.145. Od početka pandemije, u Federaciji BiH je na dan 05.05.2020. godine zabilježen najmanji broj zaposlenih i bio je 507.607.
U međuvremenu broj zaposlenih se povećao i na dan 31.05.2020. godine broj zaposlenih (prema prebivalištu osiguranika) je veći za 5.538.
U tabelarnom pregledu koji se može vidjeti na linku http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/zaposleni_za_WEB_na_dan_31_05_2020.pdf daje se pregled stanja broja zaposlenih po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama na dan 31.05.2020. godine.
Objavljeni podaci o zaposlenim osobama su kreirani na osnovu obrazaca koji su procesuirani do posljednjeg statusa i proslijeđeni nadležnim vanbudžetskim fondovima. Razlika u broju zaposlenih prema prebivalištu i mjestu rada, zasnovana je na proceduri generisanja i vrsti podataka.
Naime, broj zaposlenih se bazira na prebivalištu zaposlenika (JMBG) bez obzira gdje je osoba zaposlena (u općini prebivališta ili drugoj općini ili u istom kantonu ili drugom kantonu), a broj zaposlenih prema mjestu rada, odnosno prema mjestu poslodavca (JIB-a), generisan je prema broju zaposlenih kod obveznika uplate doprinosa, bez obzira da li se radi o punom ili nepunom radnom vremenu, ili gdje uposlenik ima prebivalište (može biti iz općine gdje je zaposlen, ali može biti iz druge općine ili drugog kantona), tako da je razlika u broju za onu vrijednost koja odgovara broju osoba koje imaju dva ili više radnih mjesta sa nepunim radnim vremenom.