2010-03-30: PC početci
PC početci  
Elektronska tehnologija integrisanih kola omogućila je pojavu tzv. mikroračunara koji više nisu zauzimali ceo prostor radne sobe već su mogli da se stanu u krilo. Ovo drastično smanjenje njihovih dimenzija, kao i cena izrade, omogućilo je pojavu čitave nove generacije računarskih mašina koja će označiti početak razvoja jedne od najprofitabilnijih i najraširenijih privrednih grana – industrije ličnih, odnosno, kućnih računara. Pioniri u ovoj oblasti bile su američke kompanije poput „Atarija” i „Applea”, dok su se nešto kasnije u trku uključili i „Amstrad”, „Oric”, „Sinclair”, „Commodore” i drugi, od kojih će neki zahvaljujući svojim legendarnim modelima izrasti u prave industrijske gigante. No ni džin poput IBM-a nije dugo mogao da sedi skrštenih ruku i gleda kako mu manje firme preotimaju važan segment novonastalog tržišta, pa je početkom osamdesetih ponudio kupcima svoj prvi kućni model IBM PC (Personal Computer) koji će, iako za svoje vreme suviše „ozbiljan” i skup, ubrzo postaviti nove standarde u razvoju računarske tehnologije. Pojava prvih 16-bitnih kućnih računara poput „Commodoreove” Amige, „Appleovog” Macintosha i IBM-ove serije PC x86-ica koje svojim performansama donose nove fantastične mogućnosti primene (ne više samo u zabavne svrhe) nametnuće još žešći tempo borbe za kupce koje mnoge druge firme neće moći da izdrže. Rezultat međusobne borbe tri preostala pomenuta giganta danas nam je manje-više poznat.

 
 od