2023-04-01: Rafting
Rafting  
Rafting (engl. Rafting) na engleskom jeziku se može prevesti kao "splavarenje divljim vodama" u srpskom jeziku da bi se terminu splavarenje dodao elemenat nadmetanja, takmičenja. Splavarenje u srpskom jeziku se odnosi na transport drvene građe rekama Tarom , Drinom i Limom iz ranijih vremena. Rafting je sport koji se sastoji u nadmetanju timova u profesionalnim takmičarskim čamcima sa 4 do 6 članova, a takmiči se u 3 discipline: slalomu, sprintu i spustu. Praktikuje na rekama 3. klase (prema međunarodnoj klasifikaciji). Rafting je podeljen u šest grupa ("klasa") prema težini: Klasa 1: Mirna reka sa sporim tokom. Klasa 2: Poneki brzac ili kamen, ali još uvek ne opasan rafting. Klasa 3: Brzaci, mali talasi, manji vodopadi, ali bez većih opasnosti. Turistički rafting spada u ovu klasu. Klasa 4: Brzaci, veći talasi, stene, veći vodopadi ili padovi, potrebna koncentracja i veća brzina reagovanja. Samo za iskusnije raftere. Klasa 5: Brzaci, veliki talasi, stene, veliki vodopadi, potrebno izuzetno precizno i koncentrisano upravljanje. Krajnja klasa takmičarskog raftinga. Klasa 6: Brzaci, ogromni talasi, velike i izuzetno opasne stene i hridi, brojne zamke i padovi, potrebno izuzetno vešto upravljanje raftom bez greške. Ova klasa je izuzetno opasna i česti su smrtni slučajevi. U spustu niz reku obično učestvuje od 4-8 članova plus kormilar. Za ličnu zaštitu se koriste na prvom mestu sledeći rekviziti: * Zaštitno odelo od neoprena * Nepotopivi prsluk * Kaciga * Ronilačke čizme Mogu se koristiti i zaštitne naočare zbog talasa kao i elastično uže kojim se veže za čamac.

 
 od