2023-03-01: Makrofotografija
Makrofotografija  
Makrofotografija je fotografski postupak, kojim dobijamo snimak sa mnogo detalja predmeta nego što ih razaznaje oko na 25 cm. Udaljenosti. Makrosnikam je u rezmeri 1:1 do 1:30. Makrofotografije se mogu stvarati pomoću refleksnih fotografskih kamera sa makroobjektivima sa upotrebom specijalne opreme. Kompaktni fotografski aparati mogu da zaoštre sliku na malim udaljenostima ali se po pravilu ne radi o povećanju većem od 1:1. Ovi aparati ne mogu da koriste specijalnu opremu za makrosnimanje i koriste samo specijalna leća. Za razliku od kompaktnih fotoaparata refleksni fotoaparati koriste široke lepeze specijalne opreme pomoću koje mogu da snime fotografije sa mnogo većim povećannjima.

 
 od