2020-02-01: Igra senki
Igra senki  
Siluet(a) ili senka je naziv za obris nekog lika u profilu, figure ili objekta (grupe objekata). Katkad se isti izraz upotrebljava da označi grafički znak (npr. piktogram, logotip, ili slovni znak), simbol, senku, odraz u vodi, preneti obris. Istorijski gledano, to se najpre odnosi na crnu sliku na beloj pozadini. Siluet, kao oblik umetničkog izražavanja, bio je poznat u staroj Kini (pozorište senki), zatim u antici (geme i kameje, npr). Savremena umetnost takođe koristi siluet, npr. u dekorativnom slikarstvu, a u fotografiji je jedan od čestih oblika izražavanja. Švajcarski pisac o umetnosti Johan Kasper Lavater (Johanna Casper Lavater), koji je naučio da radi profile u papiru uglavnom da bi sam rezao i sakupljao portrete svojih savremenika, ostavio je i mnogo portreta svog lika. Njegov Esej o fizionomiji (|Essays on Physiognomy, 1770) umnogome je podstakao zanimanje za umetnost silueta. Istoričari umetnosti su saglasni da je najbolji, najuspešniji i najveći od svih siluetista bio Džon Miers (John Miers, 1756-1821). Ovaj umetnik je veoma fino oslikavao detalje na crnoj kartici ali su mu najlepši profili oni na gips-crnim pozadinama sa svim detaljima kose, muslinskih velova na odeći, i sivim prozračnim detaljima na crnoj pozadini. On je, kako opisuju savremenici, posedovao neobičnu veštinu u dobijanju veoma finih valerskih prelaza u svojim portretima. Radio je u Njukastlu, Mančesteru, Liverpulu i Edinburgu.

 
 od