2007-03-05: Kineska nova godina
Kineska nova godina  
Parada povodom Kineske nove godine - Godine svinje. San Francisko, 4. mart 2007.god.

 
 od