2024-01-01: Novogodišnji vatromet
Novogodišnji vatromet  
Novogodišnji vatromet širom sveta. Vatromet se definiše kao slabo eksplozivna pirotehnička naprava koja se primarno koristi za estetske i zabavne namene. Najranije upotrebe vatrometa su zabeležene u drevnoj Kini u XII veku. To je dovelo i do kasnijeg izuma raketa koje su korišćene u ratovanju. O tome postoje zapisi iz 1264. godine. Nakon tog vremena, u Kini su sve veće proslave - Nova godina, rođendani, venčanja, vrlo često praćene vatrometima. U zapadnom svetu (Evropi i Americi) vatrometi se upotrebljavaju od XVIII veka. Nepravilno rukovanje varometom može biti opasno kako za samog rukovaoca, tako i za posmatrače. Takođe, ako vatromet padne na zapaljivi materijal, on može izazvati požar. Zbog toga je korišćenje vatrometa generalno ograničeno. Korišćenje velikih vatrometa je zakonom dozvoljeno samo profesionalcima, dok je ostalima dozvoljeno korišćenje manjih vatrometa iz kategorije konzumne pirotehnike.

 
 od