Vremenska prognoza za
Vremenska prognoza za Paris
čETVRTAK, 08.06.2023
 • Najviša dnevna temp.
 • 28ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 17ºC

 • Mostly sunny and very warm
 • Brzina vetra 3km/h
 • Izlazak sunca u 05:48h
 • Zalazak sunca u 21:53h
PETAK, 09.06.2023
 • Najviša dnevna temp.
 • 29ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 18ºC

 • Very warm; a p.m. t-storm
 • Brzina vetra 3km/h
 • Izlazak sunca u 05:48h
 • Zalazak sunca u 21:53h
SUBOTA, 10.06.2023
 • Najviša dnevna temp.
 • 25ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 17ºC

 • A heavy t-storm in the p.m.
 • Brzina vetra 3km/h
 • Izlazak sunca u 05:47h
 • Zalazak sunca u 21:54h