Vremenska prognoza za
Vremenska prognoza za Chicago
UTORAK, 27.07.2021
 • Najviša dnevna temp.
 • 33ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 23ºC

 • Hot and humid with a shower
 • Brzina vetra 3km/h
 • Izlazak sunca u 05:40h
 • Zalazak sunca u 20:14h
SREDA, 28.07.2021
 • Najviša dnevna temp.
 • 32ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 24ºC

 • Very warm and humid
 • Brzina vetra 2km/h
 • Izlazak sunca u 05:41h
 • Zalazak sunca u 20:13h
čETVRTAK, 29.07.2021
 • Najviša dnevna temp.
 • 28ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 19ºC

 • Not as warm with a t-storm
 • Brzina vetra 4km/h
 • Izlazak sunca u 05:42h
 • Zalazak sunca u 20:12h