Vremenska prognoza za
Vremenska prognoza za Chicago
SREDA, 27.10.2021
 • Najviša dnevna temp.
 • 14ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 9ºC

 • Times of clouds and sun
 • Brzina vetra 3km/h
 • Izlazak sunca u 07:19h
 • Zalazak sunca u 17:48h
čETVRTAK, 28.10.2021
 • Najviša dnevna temp.
 • 13ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 11ºC

 • Periods of rain
 • Brzina vetra 3km/h
 • Izlazak sunca u 07:21h
 • Zalazak sunca u 17:47h
PETAK, 29.10.2021
 • Najviša dnevna temp.
 • 13ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 9ºC

 • Breezy with rain and drizzle
 • Brzina vetra 6km/h
 • Izlazak sunca u 07:22h
 • Zalazak sunca u 17:45h