Vremenska prognoza za
Vremenska prognoza za Chicago
SREDA, 05.08.2020
 • Najviša dnevna temp.
 • 26ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 17ºC

 • Mostly sunny and nice
 • Brzina vetra 2km/h
 • Izlazak sunca u 05:50h
 • Zalazak sunca u 20:03h
čETVRTAK, 06.08.2020
 • Najviša dnevna temp.
 • 27ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 17ºC

 • Partly sunny and nice
 • Brzina vetra 2km/h
 • Izlazak sunca u 05:51h
 • Zalazak sunca u 20:02h
PETAK, 07.08.2020
 • Najviša dnevna temp.
 • 28ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 19ºC

 • Mostly sunny and pleasant
 • Brzina vetra 2km/h
 • Izlazak sunca u 05:52h
 • Zalazak sunca u 20:01h