Vremenska prognoza za
Vremenska prognoza za Vancouver
UTORAK, 27.07.2021
 • Najviša dnevna temp.
 • 23ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 14ºC

 • Mostly sunny and pleasant
 • Brzina vetra 3km/h
 • Izlazak sunca u 05:40h
 • Zalazak sunca u 20:59h
SREDA, 28.07.2021
 • Najviša dnevna temp.
 • 25ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 15ºC

 • Mostly cloudy
 • Brzina vetra 2km/h
 • Izlazak sunca u 05:41h
 • Zalazak sunca u 20:58h
čETVRTAK, 29.07.2021
 • Najviša dnevna temp.
 • 26ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 16ºC

 • Mostly sunny and pleasant
 • Brzina vetra 2km/h
 • Izlazak sunca u 05:42h
 • Zalazak sunca u 20:56h