Vremenska prognoza za
Vremenska prognoza za Novi Sad
SREDA, 05.08.2020
 • Najviša dnevna temp.
 • 26ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 18ºC

 • Showers and a heavier t-storm
 • Brzina vetra 2km/h
 • Izlazak sunca u 05:32h
 • Zalazak sunca u 20:01h
čETVRTAK, 06.08.2020
 • Najviša dnevna temp.
 • 29ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 18ºC

 • Clouds and sun; less humid
 • Brzina vetra 2km/h
 • Izlazak sunca u 05:33h
 • Zalazak sunca u 19:59h
PETAK, 07.08.2020
 • Najviša dnevna temp.
 • 31ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 18ºC

 • Periods of sun with a t-storm
 • Brzina vetra 2km/h
 • Izlazak sunca u 05:34h
 • Zalazak sunca u 19:58h