Vremenska prognoza za
Vremenska prognoza za Novi Sad
SREDA, 27.10.2021
 • Najviša dnevna temp.
 • 14ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 1ºC

 • Times of clouds and sun
 • Brzina vetra 1km/h
 • Izlazak sunca u 07:14h
 • Zalazak sunca u 17:34h
čETVRTAK, 28.10.2021
 • Najviša dnevna temp.
 • 14ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 4ºC

 • Clouds, then sun
 • Brzina vetra 1km/h
 • Izlazak sunca u 07:16h
 • Zalazak sunca u 17:33h
PETAK, 29.10.2021
 • Najviša dnevna temp.
 • 17ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 8ºC

 • Areas of fog, then sun
 • Brzina vetra 3km/h
 • Izlazak sunca u 07:17h
 • Zalazak sunca u 17:31h