Vremenska prognoza za
Vremenska prognoza za Novi Sad
UTORAK, 27.07.2021
 • Najviša dnevna temp.
 • 36ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 22ºC

 • Mostly sunny and hot
 • Brzina vetra 1km/h
 • Izlazak sunca u 05:21h
 • Zalazak sunca u 20:13h
SREDA, 28.07.2021
 • Najviša dnevna temp.
 • 37ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 22ºC

 • Partly sunny and very hot
 • Brzina vetra 2km/h
 • Izlazak sunca u 05:22h
 • Zalazak sunca u 20:12h
čETVRTAK, 29.07.2021
 • Najviša dnevna temp.
 • 33ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 21ºC

 • Very warm with sunshine
 • Brzina vetra 1km/h
 • Izlazak sunca u 05:23h
 • Zalazak sunca u 20:10h