Vremenska prognoza za
Vremenska prognoza za Niš
UTORAK, 27.07.2021
 • Najviša dnevna temp.
 • 36ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 21ºC

 • Very hot with sunshine
 • Brzina vetra 1km/h
 • Izlazak sunca u 05:18h
 • Zalazak sunca u 19:59h
SREDA, 28.07.2021
 • Najviša dnevna temp.
 • 37ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 19ºC

 • Mostly sunny and very hot
 • Brzina vetra 2km/h
 • Izlazak sunca u 05:20h
 • Zalazak sunca u 19:58h
čETVRTAK, 29.07.2021
 • Najviša dnevna temp.
 • 37ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 21ºC

 • Mostly sunny and very hot
 • Brzina vetra 2km/h
 • Izlazak sunca u 05:21h
 • Zalazak sunca u 19:57h