Vremenska prognoza za
Vremenska prognoza za Banja Luka
SREDA, 27.10.2021
 • Najviša dnevna temp.
 • 13ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 0ºC

 • Times of clouds and sun
 • Brzina vetra 1km/h
 • Izlazak sunca u 07:24h
 • Zalazak sunca u 17:45h
čETVRTAK, 28.10.2021
 • Najviša dnevna temp.
 • 13ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 1ºC

 • Areas of fog, then sun
 • Brzina vetra 1km/h
 • Izlazak sunca u 07:25h
 • Zalazak sunca u 17:44h
PETAK, 29.10.2021
 • Najviša dnevna temp.
 • 13ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 1ºC

 • Areas of fog, then sun
 • Brzina vetra 1km/h
 • Izlazak sunca u 07:27h
 • Zalazak sunca u 17:42h