Vremenska prognoza za
Vremenska prognoza za Banja Luka
UTORAK, 27.07.2021
 • Najviša dnevna temp.
 • 34ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 19ºC

 • Sunshine and very warm
 • Brzina vetra 1km/h
 • Izlazak sunca u 05:32h
 • Zalazak sunca u 20:22h
SREDA, 28.07.2021
 • Najviša dnevna temp.
 • 38ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 18ºC

 • Partly sunny and very hot
 • Brzina vetra 2km/h
 • Izlazak sunca u 05:33h
 • Zalazak sunca u 20:21h
čETVRTAK, 29.07.2021
 • Najviša dnevna temp.
 • 34ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 19ºC

 • Mostly sunny and very warm
 • Brzina vetra 1km/h
 • Izlazak sunca u 05:34h
 • Zalazak sunca u 20:19h