Vremenska prognoza za
Vremenska prognoza za Vienna
SREDA, 27.10.2021
 • Najviša dnevna temp.
 • 16ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 5ºC

 • Times of clouds and sun
 • Brzina vetra 1km/h
 • Izlazak sunca u 07:34h
 • Zalazak sunca u 17:42h
čETVRTAK, 28.10.2021
 • Najviša dnevna temp.
 • 14ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 7ºC

 • Areas of fog, then sun
 • Brzina vetra 3km/h
 • Izlazak sunca u 07:36h
 • Zalazak sunca u 17:41h
PETAK, 29.10.2021
 • Najviša dnevna temp.
 • 14ºC

 • Najniža dnevna temp.
 • 5ºC

 • Fog to sun
 • Brzina vetra 4km/h
 • Izlazak sunca u 07:37h
 • Zalazak sunca u 17:39h