Vijesti
Sport
Općina zvanično predložila FK Sarajevu: Stadion na 30 godina za 1 KM mjesečno
31.07.2020. 20:00
Izvor: radiosarajevo.ba
Općina zvanično predložila FK Sarajevu: Stadion na 30 godina za 1 KM mjesečno
Općinsko vijeće Centar Sarajevo održalo je u srijedu 29. jula 2020. godine sjednicu na kojoj je između ostalog razmatrana i Informacija o poduzetim aktivnostima u pogledu modernizacije i rješavanja statusa Olimpijskog stadiona „Asim Ferhatović Hase“. Na navedenoj tački, načelnik Nedžad Ajnadžić je vijećnicima predložio usvajanje odluke koja, između ostalog podrazumijeva, davanje Olimpijskog stadiona „Asim Ferhatović Hase“ FK Sarajevo na korištenje i upravljanje na period od 30 godina sa mogućnošću produženja po cijeni od 1 KM mjesečno. U prijedlogu načelnika Ajnadžića stoji: 1. Fudbalskom klubu Sarajevo dodjeljuje se na upravljanje i korištenje Olimpijski stadion „Asim Ferhatović Hase“ u Sarajevu putem ugovora o zakupu na period od 30 godina sa mogućnošću produženja za još 15 godina. 2. Stadion Koševo daje se u zakup po cijeni od 1 KM mjesečno, sa obavezom kluba da na ovaj iznos plati PDV, što uključuje i nesmetano upravljanje i korištenje i ekonomsku eksploataciju svih poslovnih prostorija, odnosno sadržaja koji su sastavni dio stadiona unutar objekta stadiona. 3. Obaveza FK Sarajevo je da u periodu od 10 godina svoja sredstva investira u modernizaciju stadiona i osposobi ga za kategoriju 4 u skladu sa UEFA pravilnicima o infrastrukturi i kategorizaciji stadiona, a u skladu sa važećim Regulacionim planom Zetra-zona sporta i rekreacije i idejnim arhitektonsko-urbanističkim rješenjem koje će biti odabrano putem otvorenog javnog nagradnog konkursa kojeg će polovinom narednog mjeseca objaviti Općina. 4. Općinski načelnik će u saradnji sa upravom FK Sarajevo pripremiti usaglašen prijedlog notarski obrađenog ugovora između Općine kao vlasnika i zakupodavca i FK Sarajevo kao korisnika i zakupoprimca u kojem će biti bliže utvrđena međusobna prava i obaveze u vezi sa predmetom ovog ugovora, a koji će se ponuditi na razmatranje i usvajanje na prvoj narednoj sjednici Općinskog vijeća. Općinsko vijeće je jednoglasno podržalo navedeni prijedlog odluke koja će biti upućena predstavnicima FK Sarajevo nakon čijeg izjašnjenja bi se trebalo pristupiti izradi ugovora.