Vesti
Politika
Savet Evrope: Srbija napreduje
20.01.2012. 20:00
Izvor: RTS
Savet Evrope: Srbija napreduje
Srbija postigla značajan napredak u sprovođenju reformi izbornog zakona, regionalnoj saradnji, dok je u isto vreme nastavila dijalog sa Prištinom mirnim sredstvima, navodi Komitet za nadgledanje ispunjavanja obaveza država članica Saveta Evrope.
Srbija je ispunila čitav niz obaveza koje proističu iz članstva u Savetu Evrope i postigla značajan napredak, navodi se u izveštaju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PS SE) koje će se razmatrati 25. januara, u okviru zimskog zasedanja.
Komitet za nadgledanje ispunjavanja obaveza država članica Saveta Evrope naveo je u izveštaju da je Srbija posebno napredovala na polju regionalne saradnje i saradnje sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, dok je u isto vreme nastavila dijalog sa Prištinom mirnim i diplomatskim sredstvima.
U izveštaju, objavljenom na sajtu PS SE, navedeno je da je Srbija postigla napredak vredan pohvale na polju sprovođenja reforme izbornog zakona i pravosuđa, pokrenula proces decentralizacije, poboljšala zaštitu prava manjina i konsolidovala nezavisna regulativna tela, kao i da je ratifkikovala veliki broj konvencija SE i bila posvećena daljem napretku prema integraciji u EU.
Komitet smatra da srpske vlasti treba da naprave dalji napredak u usvajanju neophodnih zakonskih rešenja i obezbedi njihovo sprovođenje u četiri ključne oblasti - uspostavljanje nezavisnog i efikasnog pravosuđa, nezavisnih medija, borbe protiv korupcije i borbe protiv diskriminacije.
U izveštaju Komitet preporučuje da Parlamentarna skupština SE nastavi da posmatra dalje ispunjavanje obaveza od strane Srbije i ohrabri parlament i vladu koji će biti formirani posle parlamentarnih izbora 2012. godine da ostvari dalji napredak u četiri ključne oblasti, navedeno je na sajtu PS SE.
Zimsko zasedanje Parlamentarne skupštine Saveta Evrope počeće u ponedeljak, 23. januara, u Strazburu, a trajaće do 27. januara.
Delegacija Skupštine Srbije pri Parlamentarnoj skupštini ima 14 članova, a Srbija je punopravni član te organizacije od 2003. godine.
Delegaciju Skupštine Srbije, koju čine poslanici Željko Ivanji (URS), Miloš Aligrudić (DSS), Dragan Todorović, Nataša Jovanović i Vjerica Radeta (SRS), Nataša Vučković i Miloš Jeftić (ZES), Mladen Grujić (NS) i Elvira Kovač (poslanička grupa manjina), predvodiće šef delegacije Dragoljub Mićunović (ZES).
Članovi Parlamentarne skupštine će na januarskom zasedanju izabrati novog predsednika PS, kao i novog komesara za ljudska prava, a njima će se u toku zasedanja obratiti i premijer Velike Britanije Dejvid Kameron i predsednica Finske Tarja Halonen.