Vesti
Politika
Poslanici danas o žigovima
24.01.2013. 12:00
Izvor: Blic
Poslanici danas o žigovima
Poslanici republičkog parlamenta danas će razmotriti izmene i dopune Zakona o žigovima, čiji je cilj uspostavljanje efikasnijeg sistema zaštite žiga.
U razlozima za donošenje zakona, Vlada Srbije je navela da te izmene prvenstveno imaju za cilj da otklone uočene nedostatke terminološke prirode i na taj način omogući preciznije tumačenje i efikasniju primenu zakona.
Izmenama zakona preciziraju se dva uslova koji moraju biti istovremeno ispunjeni, a to su da se znak može grafički predstaviti i da je podoban za razlikovanja robe, odnosno usluga u prometu.
Tim propisom jasno se propisuje da se žigom ne može zaštiti znak koji ne može biti grafički prikazan i koji nije podoban za žastitu žigom. Izmene tog zakona nalaze se na dnevnom redu druge vanredne sednice parlamenta, koja je započela 22. januara.