Vesti
Politika
DRI podnosi stotinak novih prijava
16.02.2013. 14:00
Izvor: b92
DRI podnosi stotinak novih prijava
Beograd -- Državna revizorska institucija podneće iduće nedelje stotinak prijava i započeti reviziju u Fondu za penzijsko osiguranje i u Kliničkom centru u Novom Sadu.
Predsednik DRI Radoslav Sretenović rekao je da će prijave za prekršaj, privredni prestup i krivična dela biti podnete protiv odgovornih lica u ministarstvima, lokalnim samoupravama, javnim preduzećima, agencijama, zdravstvenim i apotekarskim ustanovama.
On je podsetio da je DRI do sada podnela 228 prijava, od kojih se 185 odnosi na zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, 29 na prijave za privredne prestupe i 14 na prijave za krivična dela.
"Ovaj broj će biti znatno uvećan tokom iduće nedelje kada ćemo podneti i ostale prijave. Očekujemo da ćemo podneti stotinu novih prijava koje se odnose na poslovanje u 2011. godini", istakao je Sretenović.
Prema njegovim rečima, prijave će biti podnete protiv odgovornih budžetskih korisnika koji nisu poštovali, pre svega, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o budžetskom sistemu i Zakon o računovodstvu i reviziji.
Sretenović je naveo da je predviđeno da tokom 2013. godine revizijom bude obuhvaćeno 18 javnih preduzeća i 23 lokalne samouprave, kao i završni račun Budžeta Republike Srbije.
"Revizija PIO fonda počinje u ponedeljak, kao i revizija Kliničkog centra u Novom Sadu", naveo je predsednik DRI i ukazao da bi početkom marta trebalo da bude poznato i koja će javna preduzeća i lokalne samouprave biti revidirane.
On je najavio da će ove godine DRI započeti i reviziju svrsishodnosti, koja se popularno naziva i revizija tri E - efikasnosti, ekonomičnosti i efektivnost trošenja sredstava, a može da traje i nekoliko godina.
Kako je objasnio državni revizor, revizija svrsishodnosti treba da odgovori na pitanje koje vrednosti su dobijene za uložena sredstva, a biće sprovedena u saradnji sa strateškim partnerima DRI iz Holandije i Velike Britanije.
Govoreći o izveštaju o reviziji u Javnom preduzeću Srbijagas, Sretenović je izrazio očekivanje da će taj dokument biti završen do 15. a najkasnije do 20. marta 2013. godine.
On je objasnio da je za sledeću sedmicu sa Srbijagasom zakazan drugi "raščišćavajući" sastanak, pošto je to preduzeće podnelo prigovor na nacrt izveštaja.
Nakon tog sastanka, DRI će Srbijagasu dostaviti predlog izveštaja, na koji oni imaju pravo još jednom da ulože prigovor, a o kojem će, ukoliko ga podnesu, odlučivati Savet DRI.
"Očekujem da se za još desetak dana pomeri rok. Najverovatnije do 15. marta, a najkasnije do 20. marta biće konačan izveštaj o reviziji u Javnom preduzeću Srbijagas", dodao je Sretenović.