Vesti
Politika
VELIKI NAPREDAK SRBIJE U POSLEDNJIH GODINU DANA
09.12.2015. 20:00
Izvor: akter.co.rs
VELIKI NAPREDAK SRBIJE U POSLEDNJIH GODINU DANA
Evropska unija je spremna da u podrži reforme službi lokalne administracije, ako od januara 2016. bude usvojen Nacrt zakona o finansiranju lokalne samouprave
On je, na skupštini Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) i završnoj konferenciji programa EU Exćange 4 u Save centru, podsetio da se 14. decembra očekuje otvaranje prvih poglavlja za pristupanje Srbije Uniji i ocenio da su mnoge opštine smogle snage da se suoče sa izazovima izbegličke krize.
"Srbija je imala izuzetno humanu i konstruktivnu ulogu u migrantskoj krizi i važno je da se vaš glas čuje kada se donose odluke o ovoj humanitarnoj katastrofi", rekao je Devenport.
Devenport je naglasio da je ponosan na saradnju koju EU ima sa mnogim opštinama, dodajući da se to ne odnosi samo na njihovu saradnju u vanrednim situacijama, kakva je bila prošle godine kada su našu zemlju pogodile nezapamćene poplave.
Ukazujući na potrebu reformisanja uprave na nacionalnom i lokalnom nivou, šef Delegacije EU je rekao da "građani i potencijalni investitori imaju pravo da očekuju kvalitetan ambijent za život i poslovanje".
"EU je spremna da u partnerskom odnosu sa SKGO podrži reforme službi lokalne administracije, ako od januara 2016. bude usvojen Nacrt zakona o finansiranju lokalne samouprave", naveo je on.
Napominjući da je svestan koliko je proces prelaska na programsko finansiranje kompleksan, Devenport je pozdravio to što je do sada 45 odsto opština u Srbiji primenilo programsko budžetiranje.
Kako je kazao, kroz program EU Exćange tokom 2,5 godina trajanja urađeno je na desetine projekata u oblastima strateškog planiranja, programskog i kapitalnog budžetiranja i obezbeđeno prvo emitovanje municipalnih obveznica javnim plasmanom.
U četvrtoj fazi tog programa, Exćange 4, EU je podelila više od 4,5 miliona evra grantova opštinama za ukupno 32 lokalna projekta, čijom realizacijom je značajno unapređen život građana - zatvorene su 82 ilegalne deponije, a sedam lokalnih samouprava i 13.000 domaćinstava je uvelo primarnu selekciju otpada.
Zahvaljujući tom programu, postavljen je pravni okvir za upravljanje imovinom u čak 37 gradova i opština, dok su kada je reč o poljoprivredi osnovane dve zadruge i obezbeđena je značajna podrška opštinama i zadrugama u pripremi mera podsticaja i brendiranja proizvoda.
U okviru aktivnosti u oblasti socijalnih usluga, za 60 odsto je povećan broj korisnika kuće nege, a obezbeđeno je zaposlenje za 205 geronto-domaćica i pomoćnog osoblja.
Devenport je naglasio da će EU nastaviti sa ovim program namenjenim razvoju i unapređenju privrednog ambijenta, uprave, infrastrukture, kvaliteta života u lokalnim zajednicama.