Vesti
Politika
Usvojeni zakoni o javnim preduzećima i Železari
24.02.2016. 20:00
Izvor: beta.rs
Usvojeni zakoni o javnim preduzećima i Železari
Skupština Srbije usvojila je danas 14 zakona iz oblasti privrede, poreske politike i zdravstva, medju kojima i Zakon o javnim preduzećima koji predvidja da se direktori javnih preduzeća u Srbiji biraju na javnom konkursu i da neće moći da budu partijski funkcioneri.
Predvidjeno je i da direktora javnog preduzeća imenuje Vlada, na period od četiri godine, na osnovu sprovedenog javnog konkursa, a moraće da ima završen najmanje četvorogodišnji fakultet, najmanje pet godina radnog iskustva i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima kojim se javno preduzeće bavi.
Direktor javnog preduzeća neće moći da bude član organa političke stranke, odnosno moraće da mu miruje funkcija u organu političke stranke.
Komisiju za izbor direktora čini pet članova, od kojih dva imenuje vlada, jednog odbor Skupštine Srbije nadležan za poslove privrede, a jednog vlada za svako pojedinačno imenovanje direktora.
On neće moći da ima zamenika, biraće izvršne direktore, kojih će moći da bude najviše sedam i moraće da budu zaposleni u tom javnom preduzeću.
Period obavljanja funkcije vršioca dužnosti direktora ne može biti duži od jedne godine, a ista osoba ne može biti dva puta imenovana za vršioca dužnosti direktora.
Skupština Srbije usvojila je danas i Zakon o uslovima i načinu sticanja prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo,kojim se definiše imovina tog preduzeća. Zakonom se uredjuju procedure, uslovi i način na koji Železara stiče pravo svojine na zemljištu, na objektima koji su izgrajeni na tom zemljištu, kao i na zemljištu bez izgradjenih objekata. Železara će postati vlasnik državnog zemljišta na kome je upisana kao korisnik.
Uredjuju se uslovi i način sticanja prava svojine Železare na vodovima, kao i uslovi i način upotrebe ostataka iz proizvodnje nastale u Železari.
Na ovaj način rešava se višedecenijski problem vezan za status objekata i zemljišta Železare, što je bitan preduslov za dalji oporavak te fabrike i uspešniju privatizaciju.
Skupština je usvojila danas i Zakon o meteorologiji kojim se razgraničavaju poslovi u toj oblasti izmedju Ministarstva privrede i Direkcije za mere i dragocene metale.
Sednica je počela u ponedeljak, 22. februara, kada je i završena objedinjena načelna rasprava, a poslanici su 519 amandmana razmatrali tokom protekle noći.
Razmatranje u pojedinosti trajalo je od 19.00 u utorak, a završeno jutros oko 8.00. Poslanici su imali četiri sata da predahnu do zakazanog glasanja, koje je trajalo dva i po sata.
Do redovnog prolećnog zasedanja koje počinje 1. marta postoji mogućnost da bude održana još neka vanredna sednica.
Poslanici su danas usvojili i predlozi zakona o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika železara Smederevo, kao i izmene i dopune Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama.
Zatim izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i potrdjen je Ugovor Srbije i Republike Koreje o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak.
Usvojen je i ugovor Srbije i Luksemburga o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, kao i Sporazum o vazdušnom saobraćaju vlada Srbije i Turske.
Poslanici su izglasali i Sporazum vlada Srbije i Kazahstana o medjunarodnom drumskom saobraćaju i protokol o izmenama i dopunama nekoliko članova evropskog sporazuma od 30. septembra 1957. godine o medjunarodnom drumskom prevozu opasne robe.
Potvrdjen je i Sporazum vlada Srbije i Rusije o uzajamnoj zaštiti intelektualne svojine tokom bilateralne vojno-tehničke saradnje.
Poslanici su danas usvojili i predloge zakona o javnom zdravlju i o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.