Vesti
Politika
Usvojen Zakon o strancima, prvi put reguliše se i šta BIA treba da radi
22.03.2018. 20:00
Izvor: Blic
Usvojen Zakon o strancima, prvi put reguliše se i šta BIA treba da radi
Od 32 predložena zakona, poslanici Skupštine Srbije su do 14 časova usvojili tri zakona - Zakon o strancima, Zakon o azilu i Zakon o graničnoj kontroli.
Predsedavajući Veroljub Arsić odredio je pauzu do 15 časova, kada će poslanici nastaviti sa glasanjem, a sledeći zakon o kojem će se izjašnjavati je Predlog zakona o evidenciji o obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova, kao i uvodenju DNK registra.
Glasaće i o izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja, jedinstvenom matičnom broju građana, Predlogu zakona o državljanstvu, izmenama Zakona o policiji, te o izmenama Zakona o javnom redu i miru.
Skupština bi trebalo da potrvrdi i nekoliko sporazuma, među kojima i Sporazum izmedju MUP-a i Federalne službe obezbedjenja Rusije o saradnji i zajedničkom delovanju.
Pored toga, izjašnjavaće se i o kadrovskim odlukama.
Na predloge zakona poslanici su podneli više od 1.000 amandmana, pa se očekuje da će glasanje trajati više sati.
Šta donosi zakon o strancima
Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o strancima kojim se detaljnije i precizinije reguliše oblast legalnih migracija, uslovi i način apliciranja za vizu Srbije u inostranstvu, postupak provere po podnetom zahtevu, kao i odbijanje zahteva za vizu i odbijanje stranaca za ulazak u Srbiju.
Prvi put u odredbe Zakona o strancima uvodi se i BIA, koja vrši bezbednosne provere stranaca kroz njihove evidencije radi utvrđivanja nepostojanja ili postojanja neprihvatljivog rizika po bezbednost Srbije i gradjana u slučaju ulaska i boravka stranaca u Srbiji.
Uvedeni su novi instituti koji se odnose na proveru uslova za izdavanje vize strancu i procene rizika, gde BIA, Ministarstvo spoljnih poslova i MUP vrše terenske i bezbednosne provere po zahtevu za vizu. Na ovaj predlog zakona, poslanici vladajuće većine podneli su više od 350 amandana koji nisu postali sastavni deo zakona.
Usvojen i Zakon o azilu
Skupština Srbije usvojila je danas i Zakon o azilu i privremenoj zaštiti kojim se smanjuje prostor za zloupotrebu prava na azil i stvaraju se uslovi za povećanje efikasnosti sistema azila u Srbiji.
Zakonom o azilu predviđeno je da azil kao pravo na boravak i zaštitu može da se ostvari kroz dva oblika zaštite - pravo na utočište za izbeglicu koji je zbog straha od progona napustio držvu porekla i supsidijarnu zaštitu za stranca koji je zemlju porekla napustio iz nekog drugog razloga, ali bi u slučaju povratka bio izložen nepravdi.
Novi zakon treba da omogući da Srbija zadrži visok nivo u poštovanju međunarodno prihvaćenih standarda u oblasti ljudskih prava i prava tražilaca azila uz istovremeno održavanje bezbednosti svih gradjana Srbije i poštovanje Ustava i zakona.
Uspostavljen je mehanizam za sankcionisanje zloupotreba prava u postupku azila putem prekršajnog postupka.
Za svako maloletno lice bez pratnje koje se pojavi u postupku azila zakon predviđa određivanje staratelja koji vodi računa o interesima maloletnika.
Donošenje novog zakona uskladjenog sa Direktivama Evropske unije znači i ostvarivanje obaveza preuzetih u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, a koje su definisane Poglavljem 24 Akcionog plana.