Vesti
Politika
U kampanji isto da se ponašaju javni i komercijalni mediji
24.12.2019. 12:00
Izvor: B92
U kampanji isto da se ponašaju javni i komercijalni mediji
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) zatražila je od REM da se obaveze elektronskih medija u predizbornoj kampanji regulišu na jedinstven način. Kako se navodi, reč je o regulaciji Pravilnikom koji će biti obavezujući i za javne servise i za komercijalne medije
Traže i da se odustane od formulacija kojima se zakonom propisana obaveza da nema diskriminacije razvodnjava formulacijama o "proporcionalnoj jednakosti" ili "oceni značaja političkih stranaka, odnosno kandidata". U saopštenju ANEM-a, koje je potpisao predsednik UO Veran Matić, navode se da u nacrtima Pravilnika o načinu izvršavanja obaveza Javnih medijskih servisa tokom predizborne kampanje i Preporuke komercijalnim medijima, ne postoji ni jedan razlog za različit tretman javnih medijskih servisa i komercijalnih medija tokom kampanje.
Navode da se Zakon o elektronskim medijima na koje se Regulatorno telo za elektronske medije (REM) poziva kao na osnov za bliže uređivanje načina izvršavanja obaveza javnih servisa tokom kampanje, pođednako odnose i na javne servise i na komercijalne medije.
"Nejasno je zašto bi Regulatorno telo Pravilnikom, samo u odnosu na javne servise, propisivalo obavezujuća pravila kada bi ista nužno morali da poštuju i komercijalni mediji. Neprihvatljivo je da ista pitanja, u odnosu na komercijalne medije, budu regulisana samo neobavezujućom preporukom", navodi se u saopštenju.
Ukazuju da su neprihvatljive i pojedine formulacije u nacrtima, kao što su one kojima se poziva na "poštovanje principa proporcionalne jednakosti" prilikom informisanja o predizbornim aktivnostima podnosilaca izbornih lista i kandidata, ili zahtev da se ostvari "usklađenost programa sa značajem političkih stranaka odnosno kandidata".
"Nije propisano šta proporcionalna jednakost znači, posebno imajući u vidu da Zakon o elektronskim medijima insistira na nediskriminatornosti, a ne proporcionalnoj jednakosti, niti pak na osnovu čega bi se cenio značaj političkih stranaka odnosno kandidata", navodi se u saopštenju.
Navode da pozivanje na "proporcionalnu jednakost" odnosno "usklađenost programa sa značajem političkih stranaka odnosno kandidata", posebno problematično u kontekstu obaveze javnih medijskih servisa propisane Zakonom o javnim medijskim servisima da političke strane, koalicije i kandidate da u vreme predizborne kampanje predstavlja besplatno i jednako, a ne usklađeno sa značajem političkih stranaka odnosno kandidata.