Vesti
Politika
Američki savetnik stiže: Pominje se i Srbija
21.12.2021. 02:00
Izvor: B92
Američki savetnik stiže: Pominje se i Srbija
Kancelarija za razvoj, pomoć i obuku u inostranim tužilaštvima pri američkom Ministarstvu pravde imenovaće stalnog pravnog savetnika za Balkan.
Zadatak tog savetnića biće da pruža tehničku pomoć u sprovođenju zakona, a kako bi se povećali kapaciteti za istragu, krivično gonjenje i suđenje u slučajevima koji uključuju korupciju i organizovani kriminal na Zapadnom Balkanu, uključujući Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, tzv. Kosovo, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Srbiju.
On će stupiti na zadatak u aprilu 2022. godine sa mandatom od 14 meseci, a sedište će mu biti u Zagrebu, gde će blisko sarađivati sa hrvatskim Minstarstvom pravde.Kako se navodi, konkurs za to mesto je još otvoren i dodaje da će se rad savetnika fokusirati na prevare u javnim nabavkama, korupciju, pranje novca, organizovani kriminal, rodno zasnovano nasilje i trgovinu ljudima, a podrazumevaće tehničku pomoć, mentorstvo i savete o istrazi, krivičnom gonjenju i odlučivanju u slučajevima.
Takođe davaće savete o postojećim zakonima ili predlozima zakona.
Kandidat koji bude izabran mora da poseduje diplomu pravnog fakulteta, licencu da se bavi advokaturom i da bude advokat sa dobrom reputacijom i stažom od najmanje 4 godine u advokaturi i tužilaštvu, navelo je američko Ministarstvo pravde.
Savetnik će se fokusirati na prevaru u javnim nabavkama, korupciju, pranje novca, organizovani kriminal, rodno zasnovano nasilje i trgovinu ljudima.
Ovo će uključivati ​​tehničku pomoć, mentorstvo i savete o istragama, krivičnom gonjenju i odlukama u predmetima. Takođe će uključivati ​​analizu i savete o postojećim ili zakonima koji su na čekanju.
Takođe, koordiniraće i blisko sarađivati ​​sa drugim savetnicima imenovanim u raznim balkanskim zemljama, ​kao i ​sa osobljem američkih ambasada u raznim balkanskim zemljama.