Vesti
Politika
Vlada Srbije usvojila predlog o sporazumu sa EU u programu "Horizont Evropa"
12.01.2023. 20:00
Izvor: Blic
Vlada Srbije usvojila predlog o sporazumu sa EU u programu "Horizont Evropa"
Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije u programu Evropske unije Horizont Evropa okvirnom programu za istraživanja i inovacije.
Imajući u vidu da Sporazum omogućava Republici Srbiji pristupanje budžetu Evropske unije za istraživanje, srpske naučnoistraživačke organizacije biće u ravnopravnom položaju sa organizacijama iz zemalja koje su punopravne članice Evropske unije, saopšteno je iz Vlade.
S obzirom na to da će, na ovaj način, stanje istraživačke delatnosti u našoj zemlji i bavljenje naučnim radom biti značajno unapređeno, a uslovi za naučni rad istovetni kao u Evropskoj uniji, značajno će biti umanjen i jedan od glavnih uzroka odlaska mladih visokoobrazovanih kadrova iz Srbije.
Na današnjoj sednici doneta je Odluka o obrazovanju Mreže za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije radi efikasnijeg sprovođenja mera i postupaka za prevenciju, kontrolu, otkrivanje i sankcionisanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Unije.
Mreža se sastaje po potrebi, najmanje jednom u dva meseca.