Vesti
Politika
Građani do petka mogu da podnesu zahtev za upis ili promenu u biračkom spisku
27.11.2023. 20:00
Izvor: Blic
Građani do petka mogu da podnesu zahtev za upis ili promenu u biračkom spisku
Građani mogu do 1. decembra, kada se zaključuje birački spisak za izbore 17. decembra, da podnesu zahtev opštinskoj ili gradskoj komisiji za upis u birački spisak, odnosno promenu u biračkom spisku.
Prema Rokovniku za vršenje izbornih radnji u postupku izbora za narodne poslanike Republičke izborne komisije (RIK), rok za donošenje rešenja o zaključenju biračkog spiska i utvrđivanju ukupnog broja birača je 1. decembar.
Rešenje o zaključenju biračkog spiska RIK će dostaviti 2. decembra, posle čega se objavljuje u Službenom glasniku, a overeni izvodi iz biračkog spiska RIK-u se dostavljaju do 3. decembra u ponoć.
Posle 1. decembra zahtev za upis u birački spisak, odnosno promenu u biračkom spisku može se podneti Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave od 2. do 13. decembra u ponoć, a Ministarstvo izmene mora poslati RIK-u do 14. decembra u ponoć.
Odluka o utvrđivanju broja glasačkih listića koji se štampa mora biti doneta 24 sata od donošenja odluke o objavljivanju ukupnog broja birača.
Pozivi za glasanje najkasnije do 11. decembra
Pozivi za glasanje moraju se dostaviti najkasnije 11. decembra, kao i izborni materijal za biračke odbore u inostranstvu, dok se lokalnim izbornim komisijama materijal dostavlja do 12. decembra, a biračkim odborima do 15. decembra.
Podnosioci proglašenih lista imaju rok do 9. decembra da dostave predloge za imenovanje člana i zamenika člana i za prišireni sastav Republičke izborne komisije i za prošireni sastav lokalne izborne komisije.
Podnošenje prijava za posmatranje izbora za domaće posmatrače otvoreno je do 9. decembra, a za strane posmatrače do 6. decembra.
Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore 17. decembra istekao je u ponoć, ali se liste mogu povući ili kandidati izostaviti sa proglašene liste do dana utvrđivanja zbirne izborne liste, odnosno do 1. decembra.
Predizborna tišina počinje da teče 14. decembra u ponoć i traje do 17. decembra u 20 časova, odnosno do zatvaranja biračkih mesta.