Vesti
Politika
Jelisaveta Vasilić: Vlada mora da shvati da institucije nisu plen
13.08.2012. 12:00
Izvor: Blic
Jelisaveta Vasilić: Vlada mora da shvati da institucije nisu plen
Politika je kod nas uvek bila iznad svih institucija, u stvari iznad države. Političari su najavljivali hapšenja, osuđivali su ne poštujući standarde o ljudskim pravima, naročito standard prezumpcije nevinosti. Takvo ponašanje političara moguće je samo u državama gde institucije ne rade - kaže za „Blic“ Jelisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije.
Na pitanje koliko je u Srbiji moguća borba protiv korupcije kada se tužioci i sudije postavljaju i smenjuju na mig političara, a vicepremijer Vlade Aleksandar Vučić najavljuje hapšenja funkcionera, Vasilićeva odgovara da će s takvom praksom prestati tek onda „kada Vlada shvati da insituticije nisu partokratski plen“.

- Kada vlast, kao i narod, počne od institucija da traži vladavinu prava, uredno i blagovremeno postupanje u obavljanju njihove nadležnosti i odgovornost pojedinaca zbog nerada institucija, onda više nećemo imati političare koji najavljuju hapšenja, odnosno političare koji izazivaju afere, jer će institucije morati obavljati zakonski određenu nadležnost.

Zašto je Savet za borbu protiv korupcije tražio sastanak s potpredsednikom Vučićem?
- Tražili smo sastanak sa ministrom Vučićem da bismo razgovarali o saradnji u borbi protiv korupcije, budući da je Vlada stavila borbu protiv kriminala i korupcije kao svoj prioritet. Ministar je odgovorio da će nas o predlogu za sastanak naknadno obavestiti.

Koliki rok treba dati Vladi za obračun sa korupcijom?
- To neće biti mali rok, niti treba očekivati da će se to desiti preko noći, jer je ova vlada došla na vlast u institucionalno nesređenu državu, a u takvoj državi koja nema institucije u kojima vlada pravo i pravda, teško je govoriti o brzom rešavanju velikih problema sa korupcijom.

Zašto su mnoge afere, koje su procesuirane, završene bez ishoda ili jednostavno obustavljene?
- Problem je u tome što skoro da i nemamo potpuno završenu nijednu aferu. Ako pažljivo analizirate predmete sistemske korupcije kojima se Savet bavio, videćete da praktično nijedan predmet nije procesuiran, a da i oni postupci koji jesu pokrenuti nisu dovedeni do kraja. Afere su rezultat nepostojanja institucija. Kada institucije, naročito pravosuđe, postanu nezavisne i samostalne, oslobođene od političara i njihovog uticaja, imaćemo vladavinu prava u kojoj će biti rešene afere i slučajevi sistemske korupcije.

Da li očekujete da će nova vlada usvojiti predloge Saveta u vezi s reformom pravosuđa?
- Očekujem da će Vlada razmotriti izveštaj Saveta o rezultatima reforme, da će utvrditi propuste i odgovornost za neuspelu reformu uz preduzimanje odgovarajućih mera. Međutim, Savet je već sada zadovoljan postignutim rezultatima, jer je naš izveštaj prihvatila i odobrila međunarodna i domaća stručna javnost. U izveštaju Evropskog udruženja sudija i tužilaca - MEDEL, koji se poziva na izvešetaj Saveta, ukazano je na to da su kritički pravci u izveštaju Saveta celishodni.
Pregovori s EU, kako se najavljuje, počeće od poglavlja 23 i 24 koji se tiču vladavine prava? Savet je uočio da je u tim poglavljima bivša vlada dala mnoge netačne odgovore. O čemu se radi?
- Tačno je da je bivša vlada dala mnoge netačne odgovore, jer je u svojim odgovorima veoma afirmativno predstavila reformu pravosuđa, iako je u tom momentu već bilo potpuno jasno da je reformom urušena vladavina prava i nezavisnost i samostalnost pravosuđa.

Finansiranje partija kao ključ
Šta je potrebno učiniti da bi se sprovela sistemska borba protiv korupcije u društvu koje je partokratsko?
- Bilo bi najbolje da nemamo partokratsku državu, ali ako je već imamo onda finansiranje partija mora biti potpuno transparentno, kako bi u svakom momentu javnost mogla da utvrdi da li postoji sprega između finansijera stranke i političara. Uvođenje vladavine prava, nezavisne, samostalne i odgovorne institucije su uslov za borbu protiv korupcije.