Vesti
Društvo i ekonomija
Imovina funkcionera na proveri
13.09.2012. 20:00
Izvor: RTS
Imovina funkcionera na proveri
Agenciji za borbu protiv korupcije većina funkcionera dostavila izveštaje o imovini i prihodima. Na hiljade funkcionera prijavilo šta ima, ne samo zbog političkog rejtinga već, kažu, i zbog uticaja javnosti koja je osetljiva na to pitanje. Sledi provera da li se stvarno stanje podudara sa imovinskim prijavama.
Većina funkcionera u Srbiji prijavila je imovinsko stanje. I svi ministri su u zakonskom roku dostavili Agenciji Izveštaj o imovini i prihodima. Neki Izveštaji su u postupku obrade, i po okončanju biće objavljeni na sajtu Agencije.
Ušteđevinu, kuće, stanove, akcije, automobile, ređaju funkcioneri šta sve imaju. Neki nisu imali mnogo toga da popišu, za razliku od lidera Nove Srbije, koji je, kaže, imao sreće sa nasledstvom. U 22 stavke nabrojao je stambene i poslovne objekte, njive, voćnjake, bazen.
Po voznom parku izdvojio se ministar kulture Bratislav Petković, koji automobile čuva u muzeju.
"To su automobili koji su potpuno amortizovani zahvaljujući tome što ja to ipak uzmem da održavam, to je još uvek na drumu. Ono što je u muzeju to su muzejski eksponati, to nije moje, to je vlasništvo ustanove zaštite kulturno umetničkih dobara", kaže Petković.
Osim imovinskih karata članova Vlade, i poslaničke su dostupne javnosti.
"U mom slučaju nije bilo nikakvih promena u odnosu na decembarski izveštaj jer su svi prihodi praktično prihodi koji se stiču po osnovu dividendi preduzeća tako da te razlike u međuvremenu nisu stvorene da bi bile na neki način registrovane u izveštaju agencije", rekao je predsednik LDP-a Čedomir Jovanović.
Na hiljade funkcionera prijavilo je šta ima, ne samo zbog političkog rejtinga već, kažu i zbog uticaja javnosti koja je osetljiva na to pitanje.
Zorana Mihajlović, ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine, kaže da građani Srbije koji su birali Vladu moraju da znaju sa čim sve raspolažu funkcioneri, ali posebno moraju da znaju sa čim raspolažu kada nisu ministri, direktori.
Na redu je provera, da se vidi da li se stvarno stanje podudara sa imovinskim prijavama.
Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije kaže da tek kada kontrola bude obavljena, kada ti izveštaji budu verifikovani od strane nezavisnog organa, tek tada će se postići osnovni cilj zakona, a to je povećanje poverenja građana u nosioce javnih funkcija.
Zoran Stojiljković iz Agencije za borbu protiv korupcije kaže da se mogu vršiti provere na svaku indiciju da se nešto ne poklapa sa realnim stanjem.
"Provere vršimo i samostalno ali na osnovu ukaza koje pokazuju nevladine organizaicije, mediji ili predstavnici građana i to je nešto što treba da postane dobra praksa - kad neko postane nosilac javne funkcije, onda mora da shvati da mora da odvoji svoj privatni interes od javnih i da je pod pojačanim fokusom interesa javnosti", kaže Stojiljković.
Pitanje je ko je kako tumačio zakonsku obavezu, ali neki srpski ministri su bez automobila i nekretnina. U imovinskim kartama najviše praznih rubrika imaju ministari Rasim Ljajić, Nikola Selaković i Milutin Mrkonjić.