Vesti
Društvo i ekonomija
Usvojene izmene Zakona o NBS
06.11.2012. 12:00
Izvor: Blic
Usvojene izmene Zakona o NBS
Skupština Srbije usvojila je danas izmene Zakona o Narodnoj banci Srbije, čiji je osnovni cilj usklađivanje sa propisima Evropske unije i obezbeđivanje kontinuiteta u radu organa te institucije. Za izmene Zakona glasao je 131 poslanik, a 13 je bilo protiv.
NBS je tražila da se te izmene donesu u što kraćem roku, zbog potrebe izbora članova Saveta guvernera NBS i direktora Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama u zakonom predviđenom roku.
Pojedina rešenja u prethodnim izmenama i dopunama tog zakona koja su usvojena početkom avgusta izazvala su nedoumice i dovela u pitanje njihovu usklađenost sa pravnim tekovinama EU, zbog čega je važno njihovo otklanjanje u postupku pregovora Srbije sa Unijom, ukazala je NBS.
Tako su osnovni ciljevi usvojenih izmena jačanje položaja centralne banke, pre svega svih aspekata njene nezavisnosti i samostalnosti, zatim preciziranje i unapređenje njenih funkcija - zaštita prava i interesa korisnika finansijskih usluga, obezbeđivanje kontinuiteta u radu članova organa NBS, kao i pravo funkcionera na zaštitu u slučaju razrešenja pred Ustavnim sudom Srbije.
Odbor povlači predlog o izboru Saveta NBS
Predlog odluke o izboru Saveta guvernera NBS biće sutra povučen sa dnevnog
reda sednice Skupštine Srbije i nakon toga utvrđen nov predlog.
Novi predlog biće utvrđen u skladu sa izmenama Zakona o NBS koje je danas donela Skupština Srbije, rečeno je u skupštinskom Odboru za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
Član tog odbora Zoran Kasalović, iz Socijalističke partije Srbije, rekao je Beti da će biti utvrđen nov predlog za izbor Saveta guvernera uz preciziranje na koliko godina se biraju.
Današnjim izmenama Zakona o NBS uvedeno je različito trajanje mandata funkcionera NBS, da bi se obezbedio kontinuitet rada organa centralne banke.
Kod prvog izbora članova Saveta NBS, predsednik Saveta biraće se na pet godina, a ostali članovi na četiri, tri, dve i jednu godinu, a svaki naredni izbor predsednika i članova Savete biće na pet godina.
Predlog o izboru Saveta guvernera NBS biće sutra povučen na sednici Odbora Skupstine Srbije za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava zakazanoj za 9.15 sati.
Po stupanju na snagu izmena Zakona o NBS, Odbor će utvrditi nov predlog odluke o izboru Saveta guvernera. Predviđeno je da izmene tog zakona stupe na snagu narednog dana od objavljivanja u Službenom glasniku.
Odbor je početkom oktobra predožio izbor petočlanog Saveta guvernera NBS.
Za predsednika tog saveta predložen je Nebojša Savić, profesor Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA), a za potpredsednike Stojan Stamenković, Ivan Nikolić, Miladin Kovačević i Nikola Martinović.
Stamenković, Nikolić i Kovačević su saradnici časopisa "Makroekonomske analize i trendovi" koji izdaje Ekonomski institut. Nikola Martinović je i član dosadašnjeg Saveta guvernera NBS. On je ostao jedini u tom telu pošto su predsednik i ostali članovi podneli ostavke nezadovoljni Zakonom o NBS, donetim 4. avgusta.
Zoran Kasalović je kazao da ne očekuje promenu imena u predlogu odluke o izboru Saveta NBS i dodao da će, kada odbor utvrdi nov predlog, tu odluku uputiti parlamentu.
Predlog odluke o izboru Saveta guvernera je na dnevnom redu sednice koja je počela 23. oktobra, a Skupština je o tome trebalo da raspravlja sutra.