Vesti
Društvo i ekonomija
Potreban novi a ne dopunjeni zakon o potrošačima
16.07.2013. 20:00
Izvor: Mondo
Potreban novi a ne dopunjeni zakon o potrošačima
Predložene izmene i dopune Zakona o zaštiti potrošača neće doprineti rešavanju ni jednog bitnog problema koji postoje u zaštiti potrošača, ocenjuju udruženja za zaštitu.
Nacionalna organizacija potrošača Srbije (NOPS) i Centar potrošača Srbije (CEPS) danas su na javnoj raspravi zatražili da se odustane od izmena Zakona i da se uradi potpuno novi, koji bi bio saglasan evropskom zakonodavstvu.
Predsednik NOPS Goran Papović rekao je danas na javnoj raspravi o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača održanoj u Privrednoj komori Srbije (PKS) da je stav više od 20 organizacija za zaštitu potrošača da treba doneti novi zakon, a ne menjati postojeći.
On smatra da se zbog ograničenog broja članova postojećeg zakona koji se mogu menjati ne rešavaju bitni problemi potrošača.
NOPS i CEPS pozvali su Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija da u novi zakon uvrsti zahteve organizacija za zaštitu potrošača - davanje većih ovlašćenja tržišnoj inspekciji, jačanje položaja i uloge organizacija potrošača i alternativno rešavanje potrošačkih sporova.
Predstavnica Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine Nevena Praizović ukazala je da su izmenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača bolje pojašnjeni određeni članovi, da se zakon prilagođava evropskom zakonodavstvu i da daje veća prava potrošačima.
Ona je kazala je da su izmene i dopune postojećeg zakona bile potrebne jer su se u praksi pokazali brojni nedostaci postojećeg pravnog akta koji se primenjuje već dve godine.
U međuvremenu su promenjene određene evropske direktive o potrošačkim pravima kojima se treba prilagoditi, dodala je Praizović.
Kako je objasnila, preciziran je davalac garancije, definisan pojam tehnička roba, uveden član koji definiše diskriminaciju potrošača, maksimalni rok isporuke robe je 30 dana, a obavezan je i spisak servisera u pratećoj dokumentaciji za robu.
"Novina je i to da je detaljno regulisan postupak reklamacije i skraćen rok na osam umesto 15 dana u kome trgovac mora da odgovori na reklamaciju kupca", navela je Praizović.
Vođa projekta "Jačanje potrošača u Srbiji (IPA 2009)" Tijeri Burgoanji mišljenja je da bolje napraviti novi zakon koji bi bio sveobuhvatniji i dao veću zaštitu potrošačima iako su izmene i dopune postojećeg Zakona o zaštiti potrošača rađene temeljno.