Vesti
Politika
Miščević: Problem primena propisa
10.03.2014. 20:00
Izvor: RTS
Miščević: Problem primena propisa
Pregovaračka poglavlja 2 i 19 uglavnom su usklađena sa pravnim tekovinama EU, kažu šefovi grupa koji vode pregovore. Problem Srbije nije zakonodavna aktivnost, već primena usvojenih propisa, kaže Tanja Miščević.
Srbija je, kako su pokazali prvi skrininzi u poglavljima 2 i 19, koja se odnose na slobodu kretanja radnika i socijalnu politiku i zapošljavanje, u najvećoj meri već usklađena sa pravnim tekovinama EU, a predstoje finija usaglašavanja, koja za domaće zakonodavce neće biti preveliki izazov, rekli su novinarima šefovi grupa koje vode pregovore u ovim poglavljima.
Šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević je, na brifingu za medije, međutim istakla da je problem Srbije u ovoj oblasti, ne zakonodavna aktivnost, već primena usvojenih propisa.
"Urađeno je mnogo od 2004, ali problem je implementacija. Sada više niko neće trpeti izgovor da nemate para da nešto uradite, jer će to značiti da niste dobro obračunali šta i u kom periodu treba da uradite", rekla je Miščević.
Državni sekretar Ministarstva rada, zapošljavnja i socijalne politike Zoran Martinović, koji je i na čelu radne grupe za izmene Zakona o radu, objasnio je da je to krovni zakon kada je reč o ovim oblastima.
Kako je rekao, taj zakon će neminovno ići u pravcu redukcije određenih prava i privilegija radnika, ali će, što je mnogo važnije, popuniti pravne praznine i sprečiti zloupotrebe od strane poslodavaca koje se danas događaju.
Poglavlje 2 u pregovorima Srbije i EU, pre svega, treba da ustanovi poštovanje principa da su svim državljanima EU garantovani sloboda kretanja, rada i drugih prava u vezi sa zapošljavanjem, a to podrazumeva i pravo na obrazovanje i druga prava za članove porodica.
U tom segmentu je, kako je objasnio, Srbija već u znatnoj meri usklađena sa zahtevima EU, jer nema diskriminatorski pristup zapošljavanju stranaca, a najveći izazov će biti uvođenje fleksibilnijih uslova za zapošljavanje stranaca u javnim službama.
Prema njegovim rečima, nacrt zakona o zapošljavanju stranaca prošao je javnu raspravu i da nije bilo prevremenih izbora već bi bio u skupštinskoj proceduri.
Martinović je dodao i da predstoji i usklađivanje domaćeg sistema tržišta rada sa evropskom mrežom za zapošljavanje, kako bi građani na jednom mestu mogli da budu upoznati sa uslovima rada i zapošljavanja u svakoj zemlji EU.
I državna sekretarka Ministarstva rada, zapošljavnja i socijalne politike Brankica Janković, koja je zadužena za poglavlje 19, istakla je da je Srbija u tom poglavlju već u velikoj meri usklađena sa pravnim tekovinama EU, a kao najveći izazov vidi otklanjanje neusklađenosti obrazovnog sistema sa zahtevima tržišta rada.