Vesti
Društvo i ekonomija
Povećana koncentracija azot dioksida u Beogradu
22.12.2015. 20:00
Izvor: Mondo
Povećana koncentracija azot dioksida u Beogradu
Na pojedinim mernim mestima u Beogradu poslednjih dana je konstatovano povećanje koncentracija azot dioksida i suspendovanih čestica.
Međutim, to je očekivano s obzirom na izvore emisije i na karakteristične meteorološke uslove za ovo doba godine, rečeno je danas u Gradskom zavodu za javno zdravlje.
Kako se navodi u izjavi za agenciju Beta, najveća zagađenja vazduha u Beogradu se registruju na mernim mestima u blizini velikih saobraćajnica, a u zimskom periodu, i u područjima gde je veliki broj kotlarnica i individualnih ložišta.
"Temperaturna inverzija onemogućava vertikalno kretanje vazdušnih masa sa zagađujućim materijama u više slojeve atmosfere, što uslovljava da polutanti ostaju 'zarobljeni' u vazduhu u najnižem sloju atmosfere. Situacija se značajno poboljšava kada duva vetar, pa je u Beogradu kvalitet vazduha značajno bolji kada duva košava", navodi se u izjavi.
Dodaje se da stručnjaci Gradskog zavoda za javno zdravlje, kada su koncentracije zagađujućih materija povećane, daju preporuke za ponašanje građana, naročito onih sa hroničnim respiratornim i kardiovaskularnim oboljenjima koji mogu imati tegobe u smislu otežanog disanja i pogoršanja postojeće kliničke slike.
Njima se savetuje skraćenje boravka i smanjenje fizičkog napora na otvorenom, redovno uzimanje terapije i javljanje lekaru po potrebi, navodi se u izjavi iz Gradskog zavoda za javno zdravlje.
Dodaje se na praćenje kvaliteta vazduha obuhvata merenja koncentracije sumpor dioksida, čađi, azot dioksida, suspendovanih čestica, ugljen monoksida, prizemnog ozona, benzena i drugih lako isparljivih organskih jedinjenja, sadržaja teških metala i policikličnih aromatičnih ugljovodonika u suspendovanim česticama, taložnih materija i njihovog sadržaja, kao i specifičnih zagađujućih materija među kojima su formaldehid, akrolein, amonijak i vodonik sulfid.
Dobijeni rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u Beogradu se upoređuju sa vrednostima propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha.